(SSS)

กลุ่มอาการซิคไซนัส(SSS)

กลุ่มอาการซิคไซนัส(SSS) โดยในภาวะนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่นัก โดยเป็นความน่ากังวลในปัจจุบันนี้ที่หลายท่านอาจจะเป็นแล้วไม่รู้ตัว โดยรู้ไม่เท่าทันถึงอาการที่เกิดขึ้นมาได้ ในทางการแพทย์กล่าวไว้ว่าในภาวะนี้คือการที่อัตราการเต้นของหัวใจมีความผิดปกติเกิดขึ้นมา ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ไม่ใช่น้อย โดยที่ต้องพบแพทย์ให้ที่สุด แต่ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้น โดยมีอาการให้สังเกต สาเหตุของปัญหา และแน่นอนว่าจะเป็นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยให้กับตัวทุกคน  อาการและสาเหตุของปัญหา กลุ่มอาการซิคไซนัส(SSS) อาการที่เกิดขึ้นที่จะสามารถสังเกตได้ทันเวลานั้นคือ ผู้ป่วยแต่ละรายอาจจะมีลักษณะการอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดแปลกไม่เหมือนกันเลยทีเดียว โดยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3กรณีไม่ว่าจะเป็น อัตราการเต้นไวมากกว่าปกติ อัตราการเต้นช้าเกินไป หรืออัตราการเต้นที่ไม่เป็นจังหวะใดจังหวะหนึ่ง อาจจะช้าหรือเร็วก็ได้ โดยจะเริ่มมีความเพลียง่าย เหนื่อย หายใจเริ่มถี่มากขึ้นกว่าเดิม เจ็บอก เวียนหัว มีความมึนสับสน และสุดท้ายจะเกิดอาการที่ใจสั่นขึ้นมา ในสาเหตุของภาวะนี้คือผู้สูงอายุที่มากกว่า […]