covid 19

Covid-19

ด้วยเพราะสถานการณ์ Covid-19 มีการแพร่กระจายและเกิดการระบาดกันเป็นวงกว้าง ในตอนนี้ ทำให้เรานั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การกินอยู่ ซึ่งจะดำเนินชีวิตประจำวันไปกับคำว่า “New Normal” ซึ่งถ้าให้คำจำกัดความนี้ก็อาจสามารถอธิบายได้ว่าการดำรงชีวิตในรูปแบบอย่างปกติจนเป็นกิจวัตรหรือนิสัยก็ได้นะ  Covid-19 การดำรงชีวิตประจำวันแบบเดิมเพิ่มเติมด้วยกิจกรรมใหม่ๆ จากที่เราต้องปรับตัวให้กับยุค New Normal พฤติกรรมของเราหลาย ๆ อย่างที่เคยทำก็ต้องมีการปรับเพิ่มให้กลายเป็นนิสัย ในช่วง Covid-19ระบาดนี้ เป็นพฤติกรรมแบบให้ทันยุคใหม่ๆ ที่เรานั้นควรจะทำมันให้เกิดติดเป็นนิสัย และทำให้เป็นเรื่องธรรมดาที่เราควรทำในชีวิตประจำวันที่จะนำแนะนำ 10 เรื่องที่ควรทำ ไม่ว่าจะมีโควิดหรือไม่มีก็ควรทำ เพื่อสุขอนามัยของคุณเอง มีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ  เรื่องที่ควรทำให้เป็นนิสัยในยุค […]

covid 19

โควิด 19 ข้อมูลสุขภาพในวันนี้อยากทำการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการสังเกตอาการว่าเราติดเชื้อโควิดหรือไม่ กรณีการแถลงการณ์และการรายงานข่าวที่มีคนไทย 3 คนได้เดินทางมาจากเมียนมาร์ ซึ่งพบการตรวจว่าเป็นโรค covid-19 และได้มีการเดินทางไปสถานที่ตรงนั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่เคยไปสถานที่เดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมาย  และมีอาการติดเชื้อท่านควรสังเกตตัวเองว่าติด covid-19 หรือไม่เราสามารถศึกษาอาการเบื้องต้นได้ ความแตกต่างของ covid 19 ที่ไม่เหมือนกับโรคไข้หวัดธรรมดาทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดและอาการกันเลย ลักษณะอาการของ covid 19 เบื้องต้น สามารถสังเกตได้ก็คือจะมีอาการปวดหัว มีไข้ขึ้นสูงประมาณ 37.5 องศาขึ้นไป และมีการอาการอ่อนเพลียมีน้ำมูก อาการไอและเจ็บคอ มีอาการปวดกล้ามเนื้อและคลื่นไส้อาเจียน บวกกับมีอาการท้องเสียร่วมด้วยและจะทำให้เกิดปอดอักเสบได้ เมื่อปอดอักเสบไปทำให้หายใจเต้นเร็วหอบเหนื่อย นี่คือลักษณะของคนที่เป็นโควิด […]