CFS

ภาวะกลุ่มอาการความล้าเรื้อรัง (CFS)

ภาวะกลุ่มอาการความล้าเรื้อรัง (CFS) เป็นภาวะที่เกิดขึ้นในบางครั้งอาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่ากำลังเผชิญอยู่กับความร้ายแรงนี้ ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองแน่นอน ที่ถือว่าเป็นความเจ็บปวดที่เกิดมา แล้วส่งผลต่อร่างกายในอวัยวะการทำงานต่างๆที่เปลี่ยนไปจากเดิม เกิดความไม่แข็งแรงตามเดิม มีความเพลีย เหนื่อยง่าย มีปัญหาในการใช้ชีวิตอย่างมาก ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ไวที่สุด ไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นคุณเองที่พบกับภาวะนี้โดยตรง อาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต อาการและสาเหตุของปัญหา ภาวะกลุ่มอาการความล้าเรื้อรัง (CFS) อาการที่เกิดขึ้นคือการที่ร่างกายมีความเหนื่อยง่าย ไม่มีแรง เกิดความเพลียอย่างหนัก โดยที่นอนแล้วความเพลียเหล่านั้นยังคงอยู่ ไม่หายไปไหน สมาธิไม่ดี ความจำสั้น ลืมเรื่องราวต่างๆได้ง่าย ปวดหัว เวียนหัวง่าย นอนไม่ค่อยหลับ ตื่นง่าย เจ็บคอ และที่รุนแรงเลยคือต่อมน้ำเหลืองอาจจะโตได้เลย […]