ไขสันหลัง

ถุงน้ำในโพรงไขสันหลัง

ถุงน้ำในโพรงไขสันหลัง เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นมาในไขสันหลัง ของผู้ป่วยที่เกิดถุงน้ำขึ้นมานั่นเอง ทำให้เกิดการเบียดไปที่ไขสันหลัง และเส้นประสาทตามมา จนเกิดการทับขึ้น ทำให้เกิดอาการผิดปกติเกี่ยวกับร่างกาย ทำให้ดำเนินชีวิตได้ยากลำบาก ต้องทำการรักษาทันที และเมื่อรักษาแล้วต้องตรวจละเอียด นัดตรวจอยู่เสมอ เพื่อที่จะตรวจดูถึงอาการ ไม่ให้เกิดภาวะนี้ขึ้นมาใหม่ได้  อาการและสาเหตุของ ภาวะ ถุงน้ำในโพรงไขสันหลัง อาการที่เกิดขึ้น จะพบว่าแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าเกิดขึ้นมาในตำแหน่งใดของร่างกาย เกิดจากสาเหตุใด ขนาดเท่าใด และที่พบได้อยู่บ่อยครั้ง ร่างกายจะไม่มีการตอบสนองต่อการกระตุ้นในสิ่งต่างๆ ไม่มีความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นอาการปวด หรือมีการโดนความร้อน ความเย็นก็ตาม กล้ามเนื้ออ่อนแรง ลีบ […]