โลหิตจาง

โลหิตจาง

โลหิตจาง เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้โดยที่เรานั้นอาจจะไม่ได้สังเกตตนเอง หลายท่านที่เป็นแล้วไม่รู้ตัว เนื่องจากว่าไม่ค่อยบ่งบอกอาการที่ผิดปกติมากเท่าไหร่นัก อีกทั้งยังไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตถึงขั้นที่ร้ายแรงเกินไปแต่อย่างไร แต่อย่าชะล่าใจไป ร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกัน ที่ความแข็งแรงและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตมีความต่างกัน ทำให้เราต้องรู้เท่าทันถึงภาวะนี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่หาวิธีไม่ให้ส่งผลเสียกันไปนั้นต่อทางด้านสุขภาพมากอย่างที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกัน ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการที่ร่างกายนั้นมีปริมาณเม็ดเลือดน้อยนั่นเอง แล้วเลือดมีการส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายที่ไม่ค่อยพอเท่าไหร่นัก จึงมีอาการที่แสดงออกมาให้ได้เห็นกันนั่นเอง  อาการและสาเหตุของปัญหา โลหิตจาง อาการที่เกิดขึ้นเราจะสังเกตได้จากการที่มีความเหนื่อยง่ายกว่าปกติ ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นัก ใจสั่น มึนงง สับสนอยู่บ่อยครั้ง เวียนหัว อาจจะถึงขั้นหน้ามืดก็เป็นได้ ตัวซีด มือเท้าเย็น ผิวเหลืองซีด ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ เจ็บอก ถ้าหากว่ารุนแรงมากนั้นอาจจะทำให้หัวใจล้มเหลวได้เลย ทำให้เราต้องรู้ถึงสาเหตุให้ได้ […]