โรคไฟลามทุ่ง

โรคไฟลามทุ่ง

โรคไฟลามทุ่ง เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นโรคทางผิวหนัง ที่เกิดได้จากการติดเชื้อแบคทีเรียขึ้น อยู่ในส่วนของหนังที่อยู่ไม่ลึก และในส่วนของท่อน้ำเหลืองใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมา ไม่ว่าจะเป็นผื่นแดงตามร่างกาย จากชื่อเรียกมาจากการที่ลุกลามได้รวดเร็วมาก แต่ไม่ได้รุนแรงถึงขนาดป่วยเป็นโรคเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ นับว่าส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต  อาการและสาเหตุของ โรคไฟลามทุ่ง อาการที่เกิดขึ้น จะบริเวณที่เกิดอาการติดเชื้อขึ้นมา จะพบว่ามีความอักเสบ จะเห็นเป็นผื่นขึ้น และมีรอยแดงขึ้นตามร่างกาย และที่สำคัญเลยจะมีขอบนูนแยกมาจากผิวอย่างเห็นได้ชัดมาก ถ้าหากว่ามีการสัมผัสผิวหนังแล้ว จะทำให้เกิดความบวมแดง เจ็บ แสบร้อนที่ผิว มีเลือดออกตามผิวหนัง เป็นรอยจ้ำขึ้นตามร่างกายได้ และส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นมาตามแขน ขา ใบหน้า จะลุกลามไปยังแก้มได้ จนไปถึงจมูก […]