โรคเรื้อน

โรคเรื้อน

โรคเรื้อน เป็นภาวะที่มีเราหลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว ที่คนรอบข้างอาจจะเคยเผชิญกับปัญหานี้อยู่ ที่ต้องทำการรักษาให้ได้ ไม่เช่นนั้นอาจจะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตนเอง โดยจะส่งผลเสียต่อสุขภาพตามมาในภายหลัง ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นโรคที่มีการติดต่อที่มีความเรื้อรัง โดยจะมีอาการที่เกิดขึ้นทางผิวหนังขึ้นมา ถ้าหากว่าผู้ป่วยอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคนี้ก็อาจจะติดได้แบบไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวแต่อย่างไร เราควรที่จะระมัดระวังตนเองให้ห่างไกลให้ได้ โดยรู้เท่าทันถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันให้ได้ ในโรคนี้เกิดขึ้นมาแล้วทั่วโลก นับว่ายอดผู้ป่วยที่มีสูงขึ้นอยู่ทุกวัน ทำให้เริ่มมีการแพร่ขยายมาในวงกว้าง จนมีผู้คนรู้จักกันมากแล้ว อาการและสาเหตุของปัญหา โรคเรื้อน อาการที่เกิดขึ้นจะเกิดแผลตามร่างกาย โดยจะมีความนูนแดงชัดเจน ในบางรายอาจจะมีความเป็นด่าง กล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรง ตาแห้ง ประสาทตามีการทำลาย ไม่ค่อยมีการกระพริบตา ปลายประสาทชา ผมร่วง ตาแห้ง […]