โรคหัวใจ

ภาวะหัวใจวาย

ภาวะหัวใจวาย เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอยู่บ่อยครั้ง ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง แล้วจะไม่เกิดปัญหาที่ตามมาในภายหลัง โดยความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตด้วย ว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ในทางการแพทย์จึงกล่าวได้ว่าเป็นการที่กล้ามเนื้อหัวใจมีการทำงานที่ผิดปกติ ทำให้การสูบฉีดเลือด ไม่สามารถที่จะเลี้ยงไปในร่างกายได้เพียงพอกับที่ต้องการ ยิ่งผู้ที่อายุมากจะพบได้บ่อยกว่าวันรุ่นหนุ่มสาว ที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมาหลายประการ และเกิดขึ้นด้วยกันหลายสาเหตุมาก ทำให้ต้องมาติดตามกันถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกัน เพื่อที่จะไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวคุณเอง อาการและสาเหตุของ ภาวะหัวใจวาย ก่อนที่เราจะมารู้ถึงอาการกัน หัวใจวายมีด้วยกันหลายทั้งหมด 2 ชนิดคือ ชนิดแรกเป้นการที่บีบตัวมากจนเกินไป ทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นมา และต่อมาคือการคลายตัวที่เรียกได้ว่าผิดปกติ ทำให้เลือดไม่สามารถที่จะไหลเวียนเข้าหัวใจได้เพียงพอกับความต้องการ จนแสดงอาการออกมาอย่างชัดเจนคือ หายใจแล้วเหนื่อย มีความยากลำบากมาก […]

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เป็นภาวะที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ ที่ไม่ว่าจะเป็นอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้องให้ได้ อีกทั้งยังเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัย ที่ล้วนส่งผลต่อความเจ็บป่วยขึ้นมาได้ แล้วแสดงอาการที่ไม่พึงประสงค์ตามมาในภายหลังด้วย ที่สำคัญอาจจะส่งผลกระทบที่รุนแรงถึงชีวิตได้เลย โดยปกติแล้วชั้นของทางด้านกล้ามเนื้อของตัวเราเองนั้นที่ในส่วนของผนังหัวใจ จะได้มีการทำหน้าที่ในการที่ได้สูบฉีดของทางด้านเลือดนั้นมีการเข้ามาในห้องหัวใจ และออกจากหัวใจเช่นเดียวกัน เพื่อที่จะนำไปเลี้ยงในส่วนต่างๆของร่างกายได้ดี ถ้าหากว่ามีการที่ได้รุนแรงเอาแบบมาก ๆ แล้วไม่ทำการรักษา จะเกิดโรคในภาวะที่ได้มีการแทรกซ้อนกันตามมาได้ และอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด อาการและสาเหตุของปัญหา กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ในอาการที่เกิดขึ้นเราจะสังเกตได้จากการที่เจ็บอกอย่างมาก เวลาที่หายใจแล้วรู้สึกว่ามีความผิดปกติขึ้นมา รวมไปถึงอัตราการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ บวมที่เท้า แขน ขา ไม่ค่อยมีแรง เหนื่อยง่าย เพลีย […]

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ใครเคยมีอาการหัวใจเต้นช้าบ้างเร็วบ้างต้องระวัง เพราะไม่แน่ว่าคุณอาจจะกำลังประสบกับ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ อยู่ก็เป็นได้ อีกหนึ่งโรคเกี่ยวกับภาวะความผิดปกติของหัวใจที่หลายคนยังมองเป็นเรื่องไกลตัวและมักคิดว่าเป็นอาการทั่วๆไปที่ไม่ได้ร้ายแรงอะไร แต่ในเรื่องของความจริงกันแล้วนั้นโรคหัวใจที่ได้มีการเต้นแบบผิดจังหวะนี้ถ้าเกิดรุนแรงขึ้นมาก็อาจทำให้เสียชีวิตอย่างกระทันหันได้ น่ากลัวมากๆ นอกจากนี้มันยังเป็นโรคที่สามารถเกิดได้กับทุกคนและทุกช่วงวัย ดังนั้นการรู้ทันโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรต้องใส่ใจ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ สาเหตุ อาการ การรักษา โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ คือ โรคหัวใจที่ได้มีอยู่ชนิดหนึ่งที่ถือว่าเป็นภาวะของการผิดปกติของอัตราการเต้นของหัวใจ เป็นความผิดปกติของการกำเนิดไฟฟ้าบางจุดบางตำแหน่งในหัวใจหรือมีจุดวงจรลัดเล็กๆเกิดขึ้นภายในหัวใจ แต่ด้วยเหตุที่เป็นเพียงการผิดปกติขนาดเล็กมันจึงไม่ได้มีผลอะไรต่อการที่ได้ทำงานของทางด้านห้องหัวใจ ซึ่งเราสามารถแบ่งโรคได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Bradycardia หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ และ กลุ่ม Tachycardia หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นก็มีได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นจากสาเหตุพันธุกรรมที่ผู้ป่วยอาจมีความผิดปกติของวงจรไฟฟ้าหัวใจตั้งแต่เกิด […]

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เป็นภาวะที่ถือว่ามีสิ่งที่เป็นการรุนแรงต่อร่างกาย ที่นับว่ามีความเสี่ยงอย่างมากในชีวิต ที่เราต้องรู้เท่าทันถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้องให้ได้ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เกิดขึ้นมาของภาวะที่จะเป็นการแทรกซ้อน มีการดำเนินชีวิตที่ปกติกว่าเดิมนั่นเอง ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการที่หลอดเลือดของหัวใจนั้น การอุดตันเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัว ส่งผลให้การทำงานของเนื้อเยื่อในหัวใจมีความเสียหายขึ้น ที่จำเป็นต้องทำการรักษาทันที ไม่เช่นนั้นเสี่ยงถึงชีวิตแน่นอน  อาการและสาเหตุของปัญหา หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน อาการที่เกิดขึ้นนั้นจะแสดงอาการที่ต่างกันออกไป โดยจะเริ่มรู้สึกเจ็บตรงหน้าอกอย่างมาก คล้ายกับว่าอะไรทับอยู่นั่นเอง มีความไม่สบาย ปวดท้องอย่างหนัก แน่นท้อง แสบร้อนที่อกด้วย อาหารที่กินไปแล้วไม่ค่อยย่อย ไม่มีแรง เหนื่อยง่ายมาก กระสับกระส่าย เวลาที่หายใจแล้วรู้สึกว่าลำบาก เวียนหัว […]

ภาวะหัวใจพิการ

ภาวะหัวใจพิการ เป็นอาการที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตนเองแน่นอน ที่เราต้องรู้เท่าทันถึงอาการ สาเหตุและแนวทางการป้องกันที่ถูกต้องให้ได้ เพื่อสุขภาพที่ดี ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือคนรอบข้างได้ ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นความรุนแรงที่เกิดมาตั้งแต่กำเนิดแล้ว หรือเราจะเรียกกันอีกชื่อว่าหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด ที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับหัวใจของเรา ในส่วนโครงสร้างนั่นเอง แล้วเป็นภาวะนี้ได้ตั้งแต่เกิด แต่อาการที่จะเห็นได้ชัดเจนนั้นเริ่มอายุเริ่มมากแล้ว ทั้งแบบที่รุนแรงมากและไม่มากอีกด้วย ต้องทำการรักษาอย่างถูกวิธี และได้รับการดูแลจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจะดีที่สุด อาการและสาเหตุของปัญหา ภาวะหัวใจพิการ ในภาวะนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนที่แบ่งออกเป็นหลายชนิดกัน ที่ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจที่มีความผิดปกติเกิดขึ้น หลอดเลือดมีการทำงานที่ผิดปกติ ผนังหัวใจไม่สมบูรณ์ ลิ้นหัวใจแคบเกินไป อาการที่เกิดขึ้นเราจะสังเกตได้จากการที่อยู่ในท้องแล้ว คุณแม่จะมีการตรวจครรภ์จะพอทราบ แต่ถ้าหากว่าในเด็กทารกจะเห็นได้เลยว่าเจ็บอก อัตราการเต้นของหัวใจมีความผิดปกติ หายใจเร็วมือ ขาเท้าบวม […]

กลุ่มอาการซิคไซนัส(SSS)

กลุ่มอาการซิคไซนัส(SSS) โดยในภาวะนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่นัก โดยเป็นความน่ากังวลในปัจจุบันนี้ที่หลายท่านอาจจะเป็นแล้วไม่รู้ตัว โดยรู้ไม่เท่าทันถึงอาการที่เกิดขึ้นมาได้ ในทางการแพทย์กล่าวไว้ว่าในภาวะนี้คือการที่อัตราการเต้นของหัวใจมีความผิดปกติเกิดขึ้นมา ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ไม่ใช่น้อย โดยที่ต้องพบแพทย์ให้ที่สุด แต่ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้น โดยมีอาการให้สังเกต สาเหตุของปัญหา และแน่นอนว่าจะเป็นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยให้กับตัวทุกคน  อาการและสาเหตุของปัญหา กลุ่มอาการซิคไซนัส(SSS) อาการที่เกิดขึ้นที่จะสามารถสังเกตได้ทันเวลานั้นคือ ผู้ป่วยแต่ละรายอาจจะมีลักษณะการอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดแปลกไม่เหมือนกันเลยทีเดียว โดยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3กรณีไม่ว่าจะเป็น อัตราการเต้นไวมากกว่าปกติ อัตราการเต้นช้าเกินไป หรืออัตราการเต้นที่ไม่เป็นจังหวะใดจังหวะหนึ่ง อาจจะช้าหรือเร็วก็ได้ โดยจะเริ่มมีความเพลียง่าย เหนื่อย หายใจเริ่มถี่มากขึ้นกว่าเดิม เจ็บอก เวียนหัว มีความมึนสับสน และสุดท้ายจะเกิดอาการที่ใจสั่นขึ้นมา ในสาเหตุของภาวะนี้คือผู้สูงอายุที่มากกว่า […]

ภาวะหัวใจล้มเหลว

ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นโรคที่มีความอันตรายต่อร่างกาย ที่หลายคนอาจจะมองข้ามไป ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองกันทั้งนั้น โดยเป็นภาวะที่เสี่ยงถึงแก่ชีวิตได้เลย โดยการทำงานมีความผิดปกติเกิดขึ้น โดยหัวใจมีการสูบฉีดเลือดที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นมา ทำให้การรับเลือดไปเลี้ยงได้ไม่ดีพอ จนถึงขั้นกลายเป็นเลือดไหลกลับมายังในส่วนที่เดิม โดยโรคนี้มีหลายชนิด จะแบ่งออกเป็นแบบที่เป็นเฉียบพลัน แบบเรื้อรัง ซึ่งสองอย่างนี้เราทุกคนและไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตาม ความเสี่ยงมีอยู่ทุกคน ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท โดยในแบบแรกอาการจะไม่ดีขึ้นได้เลย จะมีแค่ปล่อยให้อาการไม่แย่กว่าเดิมเท่านั้น ต้องประคองอาการตัวเองไปก่อนเรื่อยๆ แบบที่สอง สามารถที่จะรักษาให้ดีขึ้นได้อยู่บ้าง ต้องให้แพทย์ผู้ที่เชี่ยวชาญติดตามอาการให้ดี ใครที่รู้ตัวว่ามปัจจัยเสี่ยงหรือสงสัยสามารถติดตามข้อมูลได้เลย  ปัจจัยเสี่ยงและอาการที่เกิดขึ้นของ ภาวะหัวใจล้มเหลว ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว อัตราการเต้นมีความผิดปกติเกิดขึ้นช้าบ้างเร็วบ้าง ไม่เกิดความสม่ำเสมอ การดื่มแอลกอฮอล์มากจนเกินไป ผู้ป่วยความดันสูง ส่วนอาการคือเวลาที่หายใจแล้วจะเกิดภาวะเหนื่อยง่ายกว่าเดิมมาก […]

หลอดเลือดหัวใจตีบ

หลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นภาวะอาการที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัย ที่มีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นกันอยู่ทั้งนั้น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิตมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วยหรือมา ที่การดูแลสุขภาพตัวเองไม่ใช่เรื่องที่จะมองข้ามไปแล้วในตอนนี้ เมื่อร่างกายเกิดการใช้งานอย่างหนักมาหลายปี ต้องพยายามหมั่นตรวจสุขภาพผประจำปีด้วย ถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นมาจะสามารถรักษาได้ทันตามเวลา แต่ถาใครที่พบเจอโรคนี้จะรู้ดีว่ามันเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อย่างใด เป็นโรคที่พบเจอมากในคนไทยด้วย เราจึงต้องมาทำความรู้จักกับอาการที่เกิดขึ้น รวมไปถึงปัจจัยใดที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงกับเรา ป้องกันได้ยากหรือไม่มาติดตาม อาการและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด โรค หลอดเลือดหัวใจตีบ อาการที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ คือจะเริ่มจากการที่ไม่ค่อยมีแรง ทำอะไรก็เกิดความเหนื่อยและล้ามากขึ้น การใช้กำลังการออกแรงใช้มากกว่าเดิมหายใจไม่สะดวก ในบางครั้งเกิดหอบขึ้นมาได้ นอนราบหายใจไม่ออก ต้องนอนตะแคงเท่านั้น บางครั้งเกิดภาวะปวดหัวเฉียบพลัน น่ามืด อาเจียน เจ็บหน้าอก เป็นต้น ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหานี้คือผู้ที่มีโรคประจำตัว […]