โรคหลอดเลือดสมองตีบ

โรคหลอดเลือดสมองตีบ

โรคหลอดเลือดสมองตีบ เป็นความน่ากังวลที่เกิดขึ้นอยู่ในชีวิตของเราทุกวันนี้ ที่เป็นผลทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ คนที่เป็นก็จะมีความเจ็บป่วยในร่างกาย ที่สร้างความทรมานให้ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างบอกไม่ถูกที่เราจะพบมากคือจะมีอาการที่เฉียบพลันอย่างมาก บางรายอาจจะเสียชีวิตได้แบบไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำ ที่ต้องรีบเพื่อที่จะพบแพทย์ให้ทันอาการที่เป็นโดยเร็วที่สุดก่อน โดยจากส่วนมากสาเหตุที่เราพบคือการที่เลือดไปเลี้ยงสมองของเราไม่เพียงพอเท่าที่ควร ส่งผลให้ทำงานด้วยความยากลำบากมากขึ้น ซึ่งจะเกิดได้แทบทุกช่วงวัย แต่ในช่วงของอายุ 30-40 ปีจะพบมากที่สุด หรือบางทีเกิดจากการที่มีลิ่มเลือดไปเกาะตามหัวใจของเรา ผนังสหัวใจรั่ว การทำงานของระบบภายในหัวใจมีความผิดปกติ เลือดขาดสารบางชนิดที่เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เป็นต้น โรคหลอดเลือดสมองตีบ มีอาการให้เราสังเกตได้อย่างไรบ้าง อาการที่พบมากสำหรับคนที่เกิดอาการนี้ขึ้นมา ก่อนอื่นเลยจะเริ่มเห็นสิ่งรอบข้างไม่ชัดเหมือนเมื่อก่อน มีสายตาที่มองแล้วพร่ามาก ปวดหัว มีไข้ เห็นเป็นภาพที่มองแล้วมีความซ้อน กลืนอาหารมีความลำบาก ทรงตัวไม่ค่อยจะได้ ล้มได้ง่ายในบางครั้ง หน้าเสียรูปทรง […]