โรคสมอง

ไข้สมองอักเสบ

ไข้สมองอักเสบ เป็นทางด้านของภาวะที่ถือว่ามันั้นมีการอันตรายที่พอสมควร โดยมีความเสี่ยงถึงชีวิตได้เลย ถ้าหากว่าไม่มีใครรู้เท่าทันถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้องให้ได้ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง ในการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นโรคที่มีการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือจะเป็นการติดเชื้อไวรัสในสมอง จนเกิดปัญหาตามมา และอาจจะด้วยสาเหตุอีกหลายประการด้วย ถ้าหากว่ามีความรุนแรงจะต้องพบแพทย์ให้ไวที่สุด ไม่เช่นนั้นจะเกิดอาการแทรกซ้อนที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพรุนแรง ส่งผลกระทบต่อชีวิตเราไม่มากก็น้อย ขึ้นกับการดำเนินชีวิตของแต่ละคน  อาการและสาเหตุของปัญหา ไข้สมองอักเสบ อาการที่เกิดขึ้นจะสังเกตได้จากการที่มีไข้ขึ้นสูง ปวดหัวมาก ไม่ค่อยมีแรง เหนื่อยง่าย การเคลื่อนไหวมีปัญหา มีความช้าลงมาก ร้อนรน หลอนเห็นภาพต่างๆ ง่วงบ่อยครั้ง หมดสติ การพูดมีปัญหา พูดไม่ค่อยได้ลำบากในการพูด ไวต่อแสง […]