โรคมะเร็งกล่องเสียง

โรคมะเร็งกล่องเสียง

โรคมะเร็งกล่องเสียง เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นได้แบบไม่รู้ตัวมีจำนวนมาก ที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นมาแต่มารู้ในระยะหลัง ที่เราต้องหมั่นสังเกตตนเองว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ โดยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เซลล์ที่อยู่ในกล่องเสียงของเราเกิดความผิดปกติขึ้นมาได้ จนเกิดความผิดปกตอขึ้นมาอย่างชัดเจน ที่เกิดอาการโตมากขึ้น จนเป็นเชื้อของมะเร็งได้ทันที โดยจะพบได้ทุกเพศ แต่ส่วนมากแล้วจะเกิดกับผู้ชายมากกว่า และมาเริ่มที่จะมีอายุมากขึ้น จะเกิดอาการเนื่องจากว่าสะสมมานานแล้วจนเกิดอาการแบบนี้ขึ้น แต่ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจโรคนี้ให้มากกว่าเดิม โดยการรู้เท่าทันอาการ สาเหตุ การป้องกัน ด้วยวิธีที่ถูกต้องกัน เพื่อเป็นการสังเกตตนเองไปในตัว และช่วยลดความเสี่ยงของโรคนี้ที่จะเกิดขึ้นมาด้วย อาการและสาเหตุของ โรคมะเร็งกล่องเสียง อาการที่เกิดขึ้นคือการที่เสียงเริ่มไม่ชัดแบบเดิมแล้ว มีความแหบมาก เสียงไม่สดใส ไอหนักมาก ในบางครั้งเกิดการไอที่เลือดไหลออกมาปนกับน้ำลาย ปวดในช่วงของหูหนัก น้ำหนักลงแบบไม่ทราบสาเหตุ เหนื่อยตลอดเวลา ปวดกล้ามเนื้อ […]