โรคพาร์กินสัน

ภาวะพาร์กินสัน

ภาวะพาร์กินสัน เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัย ที่ล้วนมีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับตนเองอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น ที่เราต้องคอยสังเกตอาการตนเอง และรู้เท่าทันถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการรักษาให้ได้ ในทางการแพทย์จะกล่าวได้ว่าเป็นการที่มีการเคลื่อนไหวที่มีความผิดปกติไปจากเดิม โดยจะพบว่าตนเองนั้นมีการสั่นที่ร่างกายอย่างต่อเนื่อง แล้วเคลื่อนไหวจะช้า ไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นเท่าไหร่นัก ทำให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายได้ ที่จะทำให้กระบวนการสมองนั้นมีการถูกทำลายอย่างต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นแบบทันที ค่อยๆเกิดขึ้นกับสุขภาพของเรา เพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามไปโดยเด็ดขาด อาการและสาเหตุของปัญหา ภาวะพาร์กินสัน อาการที่เกิดขึ้น เราจะสังเกตได้จากการที่มีความสั่นที่แขน ขา ตามร่างกายของเรา ในขณะที่เรานั้นอยู่ในท่าพักปกติ แต่ว่าเหมือนร่างกายมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด เกิดการสั่นอย่างต่อเนื่อง ที่พบส่วนมากจะสังเกตได้จากการที่นิ้วชี้สั่นไปมา แล้วไม่สามารถควบคุมได้เลย เคลื่อนไหวช้าผิดปกติ ทำให้เดินแล้วก้าวสั้นไปกว่าเดิมมาก ทำกิจกรรมแต่ละครั้งใช้เวลาที่ยาวนานพอสมบควร […]

โรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน เป็นความอันตรายที่คร่าชีวิตของคนไทยอยู่พอสมควร ที่จะพบมากในผู้ที่เริ่มมีอายุมากไปจนถึงผู้ที่สูงอายุ โดยเราต้องรีบหาวิธีการป้องกันตั้งแต่ต้น เพื่อที่จะไม่ให้อาการมันลุกลามไปได้มากกว่านี้ แล้วคุณภาพในการดำเนินชีวิตจะดีมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน ที่เกิดจากความเสื่อมของสมองเราเอง และรวมไปถึงระบบการทำงานของระบบประสาทที่เกิดขึ้นในร่างกาย แต่ตอนนี้คนก็ไม่ได้เป็นมากเท่าไหร่จากการที่ได้สำรวจรอบโลกมาแล้ว ที่เกิดมานานแล้วสำหรับโรคนี้แต่ก็ไม่ได้มีการจดเรื่องราวเอาไว้ ที่เราต้องพยายามทำความเข้าใจให้มากขึ้น เพื่อที่เป็นแนวทางการดูแลคนที่เรารัก ถ้าหากว่าเกิดอาการนี้ขึ้นมา จะสามารถนำความรู้ไปช่วยให้ทำความเข้าใจมากขึ้นแน่นอน โรคพาร์กินสัน มีอาการอย่างไรกันนะ อาการที่เกิดขึ้นเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด 2อย่างเป็นหลักคือทางด้านกายและอาการทางด้านจิตใจ มาในส่วนแรกคือเริ่มมีการสั่นของร่างกายแบบไม่สามารถบังคับตนเองได้ หน้าจะนิ่งๆมีการเกร็ง ล้มได้ง่ายกว่าเดิม เดินไม่ค่อยได้ ต้องซอยถี่เท้าเวลาที่จะเดิน มีน้ำลายไหลออกมาจากปาก พูดไม่ค่อยสะดวก ทางด้านที่สอง เกิดความกังวลขึ้นมาก มีความเครียดแทรกซ้อนเข้ามา อาจจะเกิดภาวะซึมเศร้าได้ อีกทั้งยังมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่น […]