โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือเราจะเรียกกันอีกอย่างว่า COPD ที่จะเกิดขึ้นได้อยู่บ่อยครั้งในปัจจุบันนี้ ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ เนื่องจากว่าไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแต่อย่างใด ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการที่ปอดได้รับความเสียหายอย่างหนัก ที่เกิดขึ้นมาแล้วเรื้อรังในระยะเวลานาน จนก่อให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ตามมา โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีโรคถุงลมโป่งพองกับโรคหลอดลมอักเสบเกิดมาด้วย ทำให้มีความทรมานกับอาการที่ป่วยอยู่ จนส่งผลต่อพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิม จนต้องทำการรักษาต่อเนื่องไปเรื่อยๆ และถ้าหากว่าไม่รักษาจะอันตรานถึงชีวิตได้ทันที อาการและสาเหตุของ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อาการที่เกิดขึ้น ในช่วงแรกจะไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่นัก แต่ถ้าหากว่าในระยะเวลานานแล้วจะเริ่มมีความอันตรายและรุนแรงมากขึ้นอยู่เรื่อย ส่วนใหญ่แล้วอาการกำเริบปีละไม่เกิน 2 ครั้งเท่านั้น แต่โดยทั่วไปที่พบบ่อยเราจะสังเกตได้จากการที่ไอเรื้อรัง ปอดมีการติดเชื้ออยู่บ่อยครั้ง เสมหะมีความเหนียวหนืด หอบบ่อย ยิ่งเวลาที่ใช้แรง ทำกิจวัตรประจำวันต่างๆก็เหนื่อยง่ายกว่าปกติ แล้วสิ่งที่จะบ่งบอกว่าเริ่มรุนแรงแล้ว เราจะมีอาการที่หายใจลำบาก […]