โรคน่ากลัวในหน้าฝน

โรคฉี่หนู

โรคฉี่หนู โรคอันตรายที่มักจะระบาดในช่วงของหน้าฝน เรียกได้ว่าฤดูฝนเวียนกลับมาเมื่อไหร่โรคร้ายโรคนี้ก็เวียนกลับมาเช่นกัน ภัยเงียบจากน้ำท่วมขังที่คุณต้องระวังถ้าไม่อยากติดเชื้อร้าย เป็นโรคที่สามารถเกิดกับใครก็ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการระวังและรู้ทันโรคฉี่หนู วันนี้เราเลยจะพาทุกคนไปรู้จักกับตัวโรคให้มากขึ้นว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร มีอาการแบบไหนแล้วสามารถที่จะทำการรักษาได้หรือไม่  รู้จักกับ โรคฉี่หนู ภัยเงียบที่มากับฝน โรคฉี่หนู คือ โรคที่มีสาเหตุมาจากตัวเชื้อแบคทีเรียที่พบเจอได้ในฉี่สัตว์จำพวกสุนัข หนู หมู กระบือ เป็นต้น เป็นโรคที่มักระบาดหนังในช่วงฤดูฝน เนื่องจากเกิดการท่วมขังเยอะ จะพบได้ทั้งตามแอ่งน้ำตื่นๆ แอ่งโคลน แม่น้ำ น้ำตก ตามคลองต่างๆ  ซึ่งความน่ากลัวคือเชื้อที่มาจากฉี่สัตว์เหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้นานเป็นเดือน ๆเลย ฉะนั้นช่วงหน้าฝนเลี่ยงการลงน้ำได้ก็เลี่ยงนะคะ หรือหากมีแผลเปิดตามตัวไม่ว่าฤดูไหนก็ควรเว้นลงน้ำกันก่อนน้า อาการของโรคฉี่หนูเป็นอย่างไร […]