โรคทางพันธุกรรม

โรคผิวเผือก

โรคผิวเผือก นั้นคือกลุ่มโรคที่ผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบได้ยากมาก โดยจะมีการส่งผลให้เส้นผม ผิวหนัง และดวงตามีสีที่น้อยหรือไม่มีเลยนั่นเอง อีกทั้งยังอาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตได้ในระยะยาวอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการที่ดวงตามีปัญหาได้ง่าย และในประเภทของโรคนี้นั้นยังแบ่งได้ถึง 4 ชนิดและแต่ละชนิดนั้นก็ส่งผลเสียต่อร่างกายในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ยังมีอีกประเภทที่เป็นแค่ดวงตา ซึ่งแบบนี้นั่นเส้นผม ผิว ก็จะมีสีที่เหมือนคนทั่วไปแบบปกติเพียงแต่ว่าดวงตาจะไม่มีสี และอาจส่งปัญหาต่อด้วยตาถึงขั้นมองไม่เห็นได้เลยทีเดียว อาการที่บ่งบอกว่าเป็น โรคผิวเผือก ซึ่งการที่มีความบกพร่องของยีนส์ที่สร้างสี เป็นภาวะผิวเผือกโดยที่ภาวะแบบนี้นั่นสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ทั้งนี้จะมีอาการเป็นตั้งแต่กำเนิดทันที โดยที่จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ เส้นผม ดวงตา และผิวหนังนั่นไม่มีสี หรือว่ามีสีแต่อ่อนมากๆ และเป็นไปได้ที่จะมีสีขาวแบบซีด ยังสามารถพบปัญหาที่กระทบต่อสายตาอาจจะทำให้มีอาการตาเหล่  สายตาเอียง เคลื่อนไหวดวงตาเร็วเกินไป สายตาฝ้าฝาง […]