โรคข้ออักเสบ

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ Rheumatoid arthritis โรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้าม เพราะถ้าปล่อยไว้เป็นเวลานานอาจจะได้มีการเกิดมาของการพิการตามมาได้ ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่พบสาเหตุของโรคที่แน่ชัด แต่อย่างไรก็ดีถ้าได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีก็จะช่วยให้โรคสงบลงได้ ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้และทำความเข้าใจกับลักษณะของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เพื่อที่เราจะได้ป้องกันและรักษาได้ทันกันนะคะ สาเหตุ อาการและแนวทางการรักษา โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ หรือในชื่อ Rheumatoid arthritis คือ โรคเกี่ยวกับในส่วนของข้อต่อที่ถือว่าชนิดหนึ่งที่ได้มีมาของสาเหตุนั้นจากการที่ได้อักเสบมาแบบเรื้อรังในส่วนของทางด้านเยื่อหุ้มบริเวณข้อต่อระหว่างกระดูก เมื่อข้อต่อเกิดการอักเสบเป็นเวลานานก็จะทำให้ข้อต่อบริเวณนั้นถูกทำลาย เป็นเหตุให้ข้อต่อเกิดการผิดรูปและอาจมีความพิการตามมาได้ นอกจากนี้ในผู้ป่วยบางราอาจได้รับผลกระทบไปถึงอวัยวะภายในได้อีกด้วย ซึ่งนั้นจะเป็นโรคในทางด้านของกลุ่มพวกภูมิต้านตนเอง กล่าวคือ เป็นโรคที่ถือว่ามีลักษณะที่ถือว่าเฉพาะ คือ มีการอักเสบที่รุนแรงมากๆของข้อโดยอย่างยิ่งในบริเวณของข้อนิ้วมือและข้อนิ้วเท้า ซึ่งหมายความว่าถ้าหากปล่อยไวก็จะเกิดอันตรายที่ทำให้ข้อถูกทำลายได้นั่นเองและที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มันนั้นสำคัญของการที่ได้เสี่ยงต่อการเกิดความอีกด้วย ในปัจจุบันนั้นยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรค แต่จากการศึกษาพบว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและโรคภูมิต้านตนเองนั้นมีส่วนสัมพันธ์ของการโรค อาการของโรคนั้นผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บปวดบริเวณอย่างมากโดยเฉพาะในส่วนของข้อเล็กๆ เช่น […]