โรคกล้ามเนื้อ

ภาวะกล้ามเนื้อบิดเกร็ง

ภาวะกล้ามเนื้อบิดเกร็ง เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าในกล้ามเนื้อนั้นมีความผิดปกติไปจากเดิม ซึ่งตัวเราเองนั้นไม่สามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่ และก็ไม่ได้เกิดเพียงที่จุดเดียวแต่สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วทั้งร่างกายของตัวเอง แน่นอนว่าเมื่อเรามีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมานั้น ควรที่จะรีบไปพบแพทย์หรือหาวิธีการรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อจะได้กลับมาใช้ชีวิตในประจำวันได้อย่างสะดวกเหมือนเดิม ต้องบอกไว้ตรงนี้เลยว่าภาวะอาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ อาการและสาเหตุของ ภาวะกล้ามเนื้อบิดเกร็ง อาการโดยเริ่มต้นจากผู้ป่วยจะรับรู้ว่า อวัยวะในส่วนของตา คอ มือ ขา จะควบคุมได้ยากขึ้นและความรุนแรงก็จะมากขึ้นตามไปเรื่อยๆ จนอาจจะทำให้มีการพูดไม่ชัด เคี้ยวยาก พูดเบา ขาหรือเท้าเป็นตะคริวบ่อยและนานขึ้น โดยทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ แต่ว่าจะแรงมากกว่าเดิมหากผู้ป่วยเครียดหรือมีภาวะกดดัน อ่อนเพลียนั่นเอง ส่วนสาเหตุก็มาจากการขาดออกซิเจนในเลือด การติดเชื้อหรือแม้แต่ความผิดปกติของสมองนั่นเอง  ภาวะกล้ามเนื้อบิดเกร็ง แนวทางการรักษาและป้องกัน ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษานั้นจะทำให้ปลอดภัยมากกว่าเดิม ทั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ได้รับการดูแลจากแพทย์ที่เชี่ยวชาญ โดยขั้นตอนการรักษาก็คือ […]

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้อยู่เสมอ โดยหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าตนเองประสบกับปัญหานี้อยู่ก็เป็นได้ ที่เราต้องรู้เท่าทัน เพื่อสุขภาพที่ดี ไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นมาในภายหลัง โดยในทางการแพทย์ได้กล่าวว่าเป็นการที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรา มีการทำงานที่ผิดปกติไปจากเดิม แล้วทำให้เกิดอาการที่ผิดปกติตามมา ที่ไม่ว่าจะเป็นการหายใจที่มีความยากลำบาก กลืนไม่ค่อยได้ มีปัญหาที่เกี่ยวกับการพูด เป็นต้น ล้วนแล้วจะเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรืออายุเท่าใดก็ตาม ล้วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไม่มากก็น้อย อยู่ที่ว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงมากแค่ไหนเท่านั้น ถ้าหากว่าท่านใดที่อยากห่างไกลจากโรคนี้ต้องมาติดตามกันให้ได้  อาการและสาเหตุของ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการที่เกิดขึ้น เราจะสังเกตได้จากการที่ในส่วนของกล้ามเนื้อที่บริเวณตานั้น มีความตกไป อาจจะเป็นทางข้างซ้ายหรือขวาก็ตาม จนทำให้การมองเห็นมีความผิดปกติขึ้นมา เห็นเป็นภาพที่ซ้อนไม่ชัดเจน จนทำให้ต้องคอยหลับตาอยู่บ่อยครั้ง อาการจึงจะดีขึ้นแบบเดิม ใบหน้าของเรา ที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมาก […]

ภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย

ภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นได้โดยที่เราต้องรู้เท่าทัน ที่มันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ทำให้เราต้องไม่ควรละเลยโดยเด็ดขาด ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นกล้ามเนื้อที่มันเกิดความเสียหายขึ้นมา โดยในส่วนที่มันเกิดความเสียหายขึ้น จะมีการสลายตัว แล้วพยายามที่จะให้สารให้เข้าไปในกระแสเลือดเราได้ ที่ส่งผลต่ออวัยวะในร่างกายของเรา ที่อาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หรือต้องรักษาในระยะยาวก็เป็นได้ แพราะฉะนั้นมาติดตามกันถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันให้ได้ อาการและสาเหตุของปัญหา ภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย อาการที่เกิดขึ้น อาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อย โดยที่พอจะสังเกตได้คือ กล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรง เหนื่อยง่ายกว่าปกติ หิวน้ำ ปัสสาวะออกมาบ่อยครั้ง ปวดตามกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกาย ที่ไม่ว่าจะเป็นหลัง ต้นขา ไหล่ เคลื่อนไหวยาก น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว […]