เลือดคั่ง

ห้อเลือด

ห้อเลือด เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการที่เลือดออกขึ้นมา และเกิดอาการช้ำขึ้นในบริเวณใต้เล็บ ไม่ว่าจะเป็นเล็บมือ หรือเล็บเท้า เกิดจากการบาดเจ็บขึ้นมาด้วยสาเหตุต่างๆเช่น ประตูหนีบ โดนกระแทกเข้าไปกับโต๊ะ แต่ในบางครั้งเกิดจากปัญหาสุขภาพอื่นๆได้เช่น มะเร็งผิวหนัง แต่ไม่ค่อยได้พบเท่าไหร่ในสาเหตุนี้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะหายได้เองในไม่กี่วัน  อาการและสาเหตุของ ห้อเลือด อาการที่เกิดขึ้น มีอาการปวกขึ้นมาตุบๆ มีเลือดไหลเข้ามาสะสมมาที่ใต้เล็บ จนมีแรงดันที่มาก จะพบได้ว่าเล็บเป็นสีม่วง มีลักษณะที่เหมือนกับลิ่มเลือดเกิดขึ้นมา ในบางครั้งเกิดการเล็บแตกเกิดขึ้น และมีเล็บแยกออกมาจากฐานเล็บ เล็บเปิด ส่วนใหญ่แล้วจะหายได้เองไม่กี่วัน จนทำให้เล็บได้เกิดการฟื้นฟูได้เป็นปกติ  สาเหตุที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นมาอุบัติเหตุ มีการบาดเจ็บ […]

ภาวะเลือดคั่งในสมอง

ภาวะเลือดคั่งในสมอง เป็นในส่วนของทางด้านภาวะที่เกิดขึ้นได้ทุกเพศและทุกวัย ที่ล้วนมีความเสี่ยงอย่างมากในการดำเนินชีวิต ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะเกิดอันตรายขึ้นต่อชีวิตได้เลย โดยที่เราพบว่าในประเทศไทย ผู้ป่วยที่ประสบปัญหานี้มีอยู่ไม่ใช่น้อย มีผลเสียตามมาในภายหลังแน่นอน โดยเราต้องรู้เท่าทันถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันให้ได้ จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการที่เส้นเลือดในสมองนั้น มารฉีกขาดขึ้นมา จนเลือดในสมองนันไหลออกมาอยู่ไม่ใช่น้อย จนซึมมาในอวัยวะต่างๆ จนเซลล์สมองนั้นได้รับความเสียหายอย่างมาก จนต้องทำการรักษาทันที ไม่เช่นนั้นจะเสียชีวิตได้ในเวลาต่อมา หรืออาจจะเป็นอัมพาตไปตลอด ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากที่จะพบปัญหานี้ต้องรู้เท่าทันให้ได้ อาการและสาเหตุของปัญหา ภาวะเลือดคั่งในสมอง อาการที่มันนั้นจะได้มีการเกิดขึ้นมาที่ตัวเราเองนั้นจะเริ่มที่จะมีการปวดหัวเอามาก ๆ  แบบที่ไม่เคยปวดมาก่อน เฉยชา ไม่ค่อยมีแรง เกิดความมึนงง อ่านไม่ค่อยออก […]

เลือดคั่งในสมอง

เลือดคั่งในสมอง เป็นภาวะที่มันนั้นจะมีการเกิดขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแต่อย่างใด โดยที่เราอาจจะรู้ไม่เท่าทันถึงปัญหานี้ก็เป็นได้ว่าเกิดขึ้นกับตนเอง ที่มีความเสี่ยงถึงชีวิต โดยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแน่นอน โดยทำให้เราต้องรู้เท่าทันถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้องให้ได้ แล้วสุขภาพเราจะแข็งแรงไม่เกิดปัญหา หรือเกิดให้น้อยที่สุด เพื่อการดำเนินชีวิตที่ปกติดังเดิม ไม่ทรมานกับอาการที่จะต้องเผชิญอยู่ แล้วภาวะนี้มีเกิดขึ้นไม่ใช่น้อย มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นอาการที่เส้นเลือดในสมองเกิดการฉีกขาดขึ้นมา จนเกิดความผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตมาก จนเลือดได้มีการไหลกันออกมานั้นในบริเวณของเนื้อเยื่อ แล้วเซลล์สมองได้รับความเสียหายอย่างหนัก อาจจะเป็นอัมพาตได้ และเสียชีวิตในที่สุด อาการและสาเหตุของภาวะ เลือดคั่งในสมอง อาการที่เกิดขึ้นจะปวดหัวอย่างหนัก ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นัก ซึม มึนงง สับสน คลื่นไส้ อาเจียน กระวนกระวาย […]