เยื่อจมูก

ภูมิแพ้อากาศ

ภูมิแพ้อากาศ เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกาย โดยมีการอับเสบที่เรียกว่าเนื้อเยื่อจมูกของเรา ที่มันมีการตอบสนองต่อสารที่เกิดอาการแพ้ขึ้นมา โดยจะส่งผลต่อเราอย่างฉับพลัน ที่ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง อากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง หญ้า แมลง กลิ่นควัน เป็นต้น ที่มันไม่มีความสุขในระหว่างที่เกิดอาการนี้เลย แต่ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้เลย เราจึงต้องเรียนรู้วิธีที่จะรักษาตัวเองได้อย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นจะส่งผลถึงชีวิตของเราได้ถ้ารุนแรงมาก แต่ในปัจจุบันนี้มีคนป่วยที่เป็นโรคนี้อยู่ และเริ่มมีอาการที่ร้ายแรงอยู่เรื่อยๆ และพบว่าน่าจะมากขึ้นทุกปีแน่นอน โดยเราจะมาเรียนรู้กันว่ามีอาการอย่างไรบ้าง รวมไปถึงวิธีการรักษาเพื่อที่จะให้บรรเทาไปมากกว่าเดิม โดยเราต้องเรียนรู้วิธีที่เราจะกล่าวมาให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติตาม อาการที่แสดงออกมาว่าเป็น ภูมิแพ้อากาศ อาการที่พบมาจากการที่ได้วินิจฉัยคือ มีความคัดจมูกมาก แสบจมูก มีเสมหะและน้ำมูกร่วมด้วย คันตามร่างกายอยู่ไม่วาจะเป็น แขน […]