เนื้อเยื่อประสาท

มะเร็งของเนื้อเยื่อประสาท

มะเร็งของเนื้อเยื่อประสาท เป็นโรคที่เกิดขึ้นมาได้แบบไม่คาดคิด ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นมะเร็งที่พบได้ในเด็กเป็นส่วนใหญ่ โดยจะมีการเติบโตของเซลล์ประสาทที่มีความผิดปกติ จะเกิดได้ในหลายตำแหน่งในร่างกาย ที่พบกันได้แบบว่าบ่อยครั้งมากเลยสุดจะเป็นต่อมหมวกไต ทำให้จัดว่าเป็นมะเร็งที่พบในเด็ก ถึงจะไม่ค่อยมีใครที่รู้จักกันมาก ในช่วงอายุที่เกิดขึ้นมา จะตั้งแต่เด็กทารก และเด็กที่มีอายุไม่ถึง 5 ปี ถ้าหากว่ามากกว่านั้นจะพบได้ยากแล้ว ทำให้ต้องระวังกับเด็กเล็กเป็นพิเศษ  อาการและสาเหตุของ มะเร็งของเนื้อเยื่อประสาท อาการที่เกิดขึ้นมา จะแยกเป็นส่วนที่เกิดในช่องท้อง จะพบว่าปวดท้อง มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่าย โดยจะท้องเสีย ไม่ค่อยปัสสาวะ ท้องผูก เมื่อได้มีการจับแถวหน้าท้องแล้ว จะพบกับก้อนแข็งเกิดขึ้นมา น้ำหนักลกลงไม่ทราบสาเหตุ ร่างกายไม่ค่อยเจริญเติบโต พัฒนาการต่ำกว่าเกณฑ์ทั่วไป […]