เนื้อสัตว์ดิบแช่แข็ง

ทานเนื้อสัตว์ดิบแช่แข็ง

     สำหรับการทาน ทานเนื้อสัตว์ดิบแช่แข็ง ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมทาน ในฝั่งประเทศที่มีอากาศหนาวจัด เช่น อุณหภูมิติดลบ ดังนั้นคำถามว่า จะมีเชื้อโรคอินทรีย์หลงเหลือ อยู่ในเนื้อสัตว์ดิบหรือไม่ คำตอบคือมีแน่นอน เพราะว่าจุลินทรีย์บางชนิด ที่ชอบอุณหภูมิต่ำ จึงสามารถเจริญเติบโตได้ คือ กลุ่ม Pseudomonads เช่น Pseudomonadfluorescens, P. ovalis กลุ่ม Achromobacter เช่น Herellea,Moraxella, Agrobacterium, Alcaligenes, Diplococcus, Neisseria  กลุ่ม Lactobacteriaceae […]