เตรียมตัวรักษาเชื้อไวรัสโควิด-19

เตรียมตัวรักษาเชื้อไวรัสโควิด-19

เตรียมตัวรักษาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้เราต่างทรายกันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดที่มีความรุนแรงมากในตอนนี้ โดยมียอดผู้ที่ติดเชื้อมากขึ้นทุกควัน จนเราไม่ทราบว่ามีใครเป็นบ้างในตอนนี้ เราจึงต้องการป้องกันตัวเองให้ดี เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการติดในยอดผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นอีกแล้ว โดยผู้ป่วยที่เกิดอาการขึ้นมาแล้ว ไม่ต้องกังวลใจไป ไม่มีใครอยากที่จะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอน เราจึงต้องมีการรักษาตัวเองให้ครบกำหนดจนกว่าจะหายไป เพื่อให้จนเองได้หายจากการติดเชื้อนี้ด้วย และไม่มีการแพร่เชื้อนี้อีกต่อไป เรามาทำความรู้จักเชื้อนี้กันให้มากขึ้น เพื่อที่จะมีการรับมือในทางที่ถูกต้อง สังเกตอาการก่อนว่าติดเชื้อหรือไม่ก่อนที่จะไป เตรียมตัวรักษาเชื้อไวรัสโควิด-19 อาการที่เราเองต้องรู้เท่าทันให้ได้คือการที่เริ่มมีไข้ขึ้นเรื่อยๆ ในตอนแรกอาจจะประมาณอยู่ที่ 36 องศาเซลเซียส และเริ่มขึ้นสูงประมาณ 38-39 องศาเซลเซียส จากนั้นจะมีอาการไอแห้ง ที่เริ่มหนักขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีอาการเจ็บคอแทรกซ้อนตามมา ตาแดง มีผื่นขึ้นตามร่างกาย คล้ายกับอาการลมพิษ ท้องเสีย […]