อาการทางจิตใจ

ภาวะวิตกกังวล

ภาวะวิตกกังวล เป็นอาการที่เกิดขึ้นมาได้ โดยเกิดทางจิตใจ ที่ส่งผลต่อผู้ประสบปัญหาต่างๆเป็นระยะเวลานาน ยิ่งมีความเครียดมากเกินไปจนทำให้ไม่รู้เลยว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่ นอนไม่หลับ ไม่มีสมาธิ จนทำให้กระทบต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวัน และยังเกิดอาการอื่นร่วมด้วย แล้วยังมีปัจจัยต่างๆที่เกิดภาวะนี้ ไม่ว่าจะเป็นเพศใด อายุเท่าใดก็ตาม ล้วนแล้วเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน อาการและสาเหตุของ ภาวะวิตกกังวล อาการที่เกิดขึ้น จะมีความแตกต่างกันออกไป แต่ที่พบได้บ่อยครั้งจะมีดังต่อไปนี้ ในกรณีทางด้านจิตใจ จะมีความกังวลหลายเรื่องรวมกัน ไม่สามารถถรู้ได้ว่าเกิดจากสิ่งใด ประหม่า เครียด สมาธิไม่มี ไม่สบายใจ ต่อมาเป็นทางร่างกาย นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ อ่อนแรง เหนื่อยง่าย […]