ห้อเลือด

ห้อเลือด

ห้อเลือด เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการที่เลือดออกขึ้นมา และเกิดอาการช้ำขึ้นในบริเวณใต้เล็บ ไม่ว่าจะเป็นเล็บมือ หรือเล็บเท้า เกิดจากการบาดเจ็บขึ้นมาด้วยสาเหตุต่างๆเช่น ประตูหนีบ โดนกระแทกเข้าไปกับโต๊ะ แต่ในบางครั้งเกิดจากปัญหาสุขภาพอื่นๆได้เช่น มะเร็งผิวหนัง แต่ไม่ค่อยได้พบเท่าไหร่ในสาเหตุนี้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะหายได้เองในไม่กี่วัน  อาการและสาเหตุของ ห้อเลือด อาการที่เกิดขึ้น มีอาการปวกขึ้นมาตุบๆ มีเลือดไหลเข้ามาสะสมมาที่ใต้เล็บ จนมีแรงดันที่มาก จะพบได้ว่าเล็บเป็นสีม่วง มีลักษณะที่เหมือนกับลิ่มเลือดเกิดขึ้นมา ในบางครั้งเกิดการเล็บแตกเกิดขึ้น และมีเล็บแยกออกมาจากฐานเล็บ เล็บเปิด ส่วนใหญ่แล้วจะหายได้เองไม่กี่วัน จนทำให้เล็บได้เกิดการฟื้นฟูได้เป็นปกติ  สาเหตุที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นมาอุบัติเหตุ มีการบาดเจ็บ […]