หายใจไม่อิ่ม

หายใจไม่อิ่ม

หายใจไม่อิ่ม เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกวัย ทุกเพศ ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นอาการที่ไม่สามารถจะหายใจได้อย่างเต็มที่ ทำให้ต้องหายใจสั้นๆเท่านั้น หายใจไม่ค่อยสะดวก ล้วนแล้วเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรืออาจจะเกิดขึ้นได้แบบเรื้อรัง ทำให้ต้องรู้เท่าทันให้ได้ อาจจะเป็นสัญญาณเตือนอันตรายที่นำไปสู่โรคร้ายได้ไม่รู้ตัว  อาการและสาเหตุของภาวะ หายใจไม่อิ่ม ในอาการที่เกิดขึ้น จะสังเกตได้จากการที่หายใจแล้วรู้สึกว่าได้รับอากาศมาแบบไม่พอ หายใจไม่สะดวก หายใจถี่ ไม่สามารถที่จะสูดอากาศเข้าได้แบบลึกๆได้ หายใจไม่ค่อยออก แน่นหน้าอก อึดอัด  สาเหตุที่เกิดขึ้น ในกรณีจากอาการที่หายใจมาแบบไม่เต็มอิ่ม จะเกิดได้เลยแบบเร็วกะทันหัน จะมีด้วยกันหลายปัจจัย เริ่มจากปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ออกกำลังกายอย่างหนัก ใช้แรงเยอะเกินไป อยู่ในสภาพาอากาศที่สูงหรือต่ำเกิน […]