หยุดหายใจขณะหลับ

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เป็นภาวะที่มีความน่ากลัวมากจริงๆ เพราะว่าสามารถที่จะพลากชีวิตเราไปจากคนที่รักได้แบบไม่รู้ตัว อีกทั้งจะเป็นผลที่ส่งต่อให้เกิดอาการไหลตายได้ โดยผู้ป่วยที่มักพบปบ่อยนั้นจะอยู่ในกลุ่มคนที่สูบบุหรี่จัด คนที่มีปัญหาเรื่องของน้ำหนัก หากท่านใดมีผู้ป่วยที่มีภาวะเช่นนี้บ่อยนั้นควรที่จะจับตาดูอย่างไม่ขาดสายตา อาการและสาเหตุของ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หากพูดถึงลักษณะอาการที่จะแสดงออกมาจากตัวของผู้ป่วยนั้นจะสังเกตได้ว่าในช่วงที่นอนหลับพักผ่อนนั้นมีการกรน หายใจติดขัด โดยมีอาการที่แสดงออกมาอีกคือ ไม่มีสมาธิอยู่กับตัวเอง เจ็บคอปากแห้ง ความดันสูง ปวดศีรษะ ในช่วงดึกหรือในเวลานอนหลับอาจจะมีอาการสำลักกลางดึก โดยอาการที่กล่าวมานั้นมีอาการที่ค่อนข้างจะหน้ากลัวเป็นอย่างมาก ส่วนสาเหตุที่ก่อให้เกิดนั้นมาจาก กล้ามเนื้อมีการคลายตัวที่มากเกินไป จนทำให้ช่องลมหรือทางเดินอากาศถูกปิดในระยะเวลาหนึ่ง และเกิดได้ถี่อีกด้วย อาจจะมาจากน้ำหนักตัว โรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ หรือพฤติกรรมต่างๆก็สามารถส่งผลให้เกิดภาวะนี้ได้ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ แนวทางการรักษาและป้องกัน ผู้ป่วยที่มีอาการเช่นนี้นั้นควรที่จะเข้าไปปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้รับการรักษาที่ถูกต้อง โดยการรักษาของแพทย์นั้นจะมีดังนี้ แพทย์จะมีการใช้เครื่องมือเป่าเพื่อขยายทางเดินลม […]