สมองอักเสบ

ภาวะไข้สมองอักเสบ

ภาวะไข้สมองอักเสบ เกิดขึ้นได้อยู่เสมอ โดยทุกทุกคนล้วนมีความเสี่ยง เป็นโรคชนิดหนึ่งที่อันตรายถึงชีวิตได้ด้วย มีความรุนแรง ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการติดเชื้อไวรัสกัน ที่ส่งผลถึงสมอง จนทำให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ตามมา จนเกิดภาวะแทรกซ้อนได้แบบไม่คาดคิด ต้องทำการรักษาโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ไม่ปล่อยละเลย ไม่เช่นนั้นจะส่งผลของความกระทบต่อการดำเนินชีวิตได้  อาการและสาเหตุของปัญหา ภาวะไข้สมองอักเสบ อาการที่พบเป็นส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการที่เริ่มเป็นขั้นไม่รุนแรงไปจนถึงขั้นที่รุนแรง โดยจะเริ่มจากการที่มีไข้ขึ้นสูง ปวดหัวหนัก มีผื่นขึ้นตามร่างกาย ปวดตามข้อต่างๆ โดยเมื่อเริ่มมิการหนักขึ้นจะพบว่าการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ดี มีความช้า มองเห็นเป็นภาพซ้อน ไวต่อแสง ได้ยินไม่ชัด พูดไม่ค่อยได้ เหนื่อยง่าย เพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง เห็นภาพหลอน ซึม […]