สมรรถภาพทางเพศ

นกเขาไม่ขัน

นกเขาไม่ขัน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับเพศชาย ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า ในส่วนอวัยวะเพศชาย ไม่มีการแข็งตัวได้เหมือนปกติ มีด้วยกันหลายสาเหตุ ที่ไม่ว่าจะเป็นในด้านสภาพร่างกาย รวมไปถึงสภาพจิตใจ และยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ที่จะไปส่งผลกระทบต่อคู่ครองได้ มีความขัดแย้งกันเกิดขึ้น จนนำไปสู่ปัญหาต่างๆที่เจอ อาการและสาเหตุของ ภาวะ นกเขาไม่ขัน อาการที่เกิดขึ้น จะพบได้ว่าไม่สามารถทำให้อวัยวะเพศนั้นมีการแข็งตัวได้ หรือได้ไม่นาน ความต้องการทางเพศลดลง เกิดสิ่งที่เป็นการผิดปกติขึ้นขณะที่ทำการหลั่งเกี่ยวกับน้ำอสุจิ ถ้าหากว่ามีสัญญาณต่อไปนี้ ต้องพบแพทย์โดยทันที เมื่อรู้สึกว่าตนเองเจอกับภาวะนี้นานเกินถึง 3 สัปดาห์ พบว่ามีความผิดปกติอย่างเช่น หลั่งน้ำอสุจิเร็วเกิน ในบางครั้งอาจช้าเกินไป และผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้ว อย่างเช่นเป็นโรคหัวใจ […]