ลำไส้อุดตัน

อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

ภาวะลำไส้อุดตัน คือภาวะที่มีโอกาสเกิดได้กับทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรืออายุเท่าใดก็ตาม ซึ่งจะเป็นการที่เกิดการอุดตันในบริเวณลำไส้ไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารหรือของเหลวต่างๆที่เราได้ทำการรับประทานเข้าไป โดยหากปล่อยไว้เป็นระยะเวลาที่นานก็จะส่งผลเสียให้แก่ร่างกายได้อย่างมากจริงๆ ทั้งนี้ควรที่จะรับการรักษาอย่างรวดเร็วเพราะหากมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นอาจจะทำให้เสียชีวิตได้เช่นกัน อาการและสาเหตุของ ภาวะลำไส้อุดตัน ลักษณะอาการที่มักพบเจอได้บ่อยนั้นจะมีดังนั้น เบื่อาหาร ลมหายใจมีกลิ่นที่เหม็นออกมา มีอาการปวดท้องที่รุนแรง ปวดนาน อาเจียน ไม่มีการผายลมเนื่องจากการอุดตัน แน่นท้อง ท้องอืด บางรายอาจจะมีอาการท้อเสีย เลือดออกทางก้น หากท่านที่มีอาการเช่นนี้ควรรีบพบแพทย์โดยด่วน ว่าด้วยสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคนี้ได้นั้นเป็นไปได้ว่ามาจากลำไส้มีการตีบและเล็กลง เป็นไส้เลื่อน หรืออาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ก็ได้อีกด้วย การตีบแคบของลำไส้ ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเป็นได้นั่นเอง ภาวะลำไส้อุดตันแนวทางการรักษาและการป้องกัน ขั้นตอนในการรักษานั้น แพทย์จะทำการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยนั้นมีสาเหตุมาจากสิ่งใด จากนั้นแพทย์จะรักษาตามอาการและสาเหตุที่เกิดขึ้น เช่นการรักษาแบบการใช้น้ำ […]

ลำไส้อุดตัน

ลำไส้อุดตัน เป็นภาวะที่อันตรายต่อร่างกาย โดยที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกัน เพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต แน่นอนว่าเป็นความผิดปกติที่ส่งผลเสียกับสุขภาพ ในทางการแพทย์จึงกล่าวได้ว่า เป็นการที่มีสิ่งบางอย่างเกิดการอุดตันในลำไส้ของเรา หรืออาจจะมีการบีบตัวขึ้นมา แล้วทำให้อาหารไม่สามารถที่จะผ่านไปได้แบบเดิมปกติได้ ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมาอยู่ไม่ใช่น้อย ที่ถือว่ามันนั้นอาจจะได้มีการเกิดขึ้นบางส่วนหรือจะตันได้ทั้งหมดเลย ทำให้ต้องพบแพทย์ไม่ปล่อยไว้จนเรื้อรัง จนเกิดอาการแทรกซ้อนตามมา  อาการและสาเหตุของปัญหา ลำไส้อุดตัน อาการที่เกิดขึ้น เราจะสังเกตได้ในอย่างแรกเลยคือไม่ค่อยอยากกินอาหารเท่าไหร่ เบื่ออาหารไปหมดทุกอย่าง จุกท้องแน่นท้อง ปวดท้องอาจจะรุนแรมากน้อยต่างกันออกไป คลื่นไส้ อาเจียน เวียนหัว ผายลมไม่ค่อยได้ กดท้องแล้วเจ็บหนัก ท้องผูก อัตราการเต้นของหัวใจมีความรวดเร็วกว่าปกติ […]