ลำไส้

ลำไส้อุดตัน

ลำไส้อุดตัน เป็นภาวะที่อันตรายต่อร่างกาย โดยที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกัน เพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต แน่นอนว่าเป็นความผิดปกติที่ส่งผลเสียกับสุขภาพ ในทางการแพทย์จึงกล่าวได้ว่า เป็นการที่มีสิ่งบางอย่างเกิดการอุดตันในลำไส้ของเรา หรืออาจจะมีการบีบตัวขึ้นมา แล้วทำให้อาหารไม่สามารถที่จะผ่านไปได้แบบเดิมปกติได้ ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมาอยู่ไม่ใช่น้อย ที่ถือว่ามันนั้นอาจจะได้มีการเกิดขึ้นบางส่วนหรือจะตันได้ทั้งหมดเลย ทำให้ต้องพบแพทย์ไม่ปล่อยไว้จนเรื้อรัง จนเกิดอาการแทรกซ้อนตามมา  อาการและสาเหตุของปัญหา ลำไส้อุดตัน อาการที่เกิดขึ้น เราจะสังเกตได้ในอย่างแรกเลยคือไม่ค่อยอยากกินอาหารเท่าไหร่ เบื่ออาหารไปหมดทุกอย่าง จุกท้องแน่นท้อง ปวดท้องอาจจะรุนแรมากน้อยต่างกันออกไป คลื่นไส้ อาเจียน เวียนหัว ผายลมไม่ค่อยได้ กดท้องแล้วเจ็บหนัก ท้องผูก อัตราการเต้นของหัวใจมีความรวดเร็วกว่าปกติ […]

ภาวะไส้เลื่อน

ภาวะไส้เลื่อน เป็นสิ่งที่ได้มีการเกิดของภาวะที่มาในแบบที่ถือว่าไม่ได้คาดคิด ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ในปัญหานี้ เกิดขึ้นมากในประเทศไทย ที่มีความรุนแรงต่อสุขภาพพอสมควร ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการที่ลำไส้เคลื่อนออกมาจากตำแหน่งในร่างกายของเราในที่เดิม จนทำให้เกิดเป็นก้อนชนิดหนึ่ง ที่มีความตุงออกมาโดยส่วนมากแล้วเกิดจากการที่ผ่าตัดมา แรงดันในท้อง ท้องผูก และอื่นๆ ส่วนในจุดที่เราพบว่าเกิดมากนั้นอยู่ที่ขาหนีบ มีอาการปวดและทรมานอย่างมาก ต้องพยายามออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ บริเวณสะดือ ผ่าตัด ขาหนีบ เป็นต้น ที่เรายังต้องให้ความระวังและใส่ใจกับภัยร้ายนี้ให้เท่าทัน จะสังเกตอาการได้ไม่ยาก สาเหตุและแนวทางการป้องกันที่ถูกต้องให้ได้ เพื่อสุขภาพที่ดีไม่เกิดโรคร้าย อาการและสาเหตุของปัญหา ภาวะไส้เลื่อน อาการที่จะทำให้เรานั้นสังเกตได้ จะเป็นการที่เห็นก่อนได้ว่ามีก้อนอะไรบางอย่างมีความตุงออกมา เราจะเริ่มมีความเจ็บ ทรมาน เวลาที่ยกของรู้สึกว่าไม่แข็งแรงแบบเดิม ผิดปกติ […]

ภาวะไส้ตรงปลิ้น

ภาวะไส้ตรงปลิ้น เป็นสิ่งที่มันนั้นผิดปกติที่ได้มีการเกิดขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัว โดยส่งผลถึงกับการดำเนินชีวิต ที่เราต้องทำการรักษาด้วยวิธีที่ถูกต้อง รู้เท่าทันที่มันนั้นต้องถึงอาการ และสาเหตุหลัก และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยเกิดความผิดปกติที่ลำไส้ มีการเคลื่อนตัวในตำแหน่งที่เปลี่ยนไปจากของตำแหน่งเดิม ต่ำกว่าปกติไป โดยทั่วไปแล้วเราจะพบอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ชนิดด้วยกันคือจะปลิ้นอยู่ภายใน ปลิ้นบางส่วน ปลิ้นทั้งหมด โดยในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าไม่ค่อยมีความระวังตัว ปล่อยละเลย รู้ไม่เท่าทัน ไม่พบแพทย์จนปล่อยให้เรื้อรังก็เป็นได้ อาการและสาเหตุของปัญหา ภาวะไส้ตรงปลิ้น อาการที่เกิดขึ้นนั้นจะมีส่วนที่มันนั้นแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละบุคคล ระยะเวลาที่เป็นมานานมากน้อยแค่ไหน โดยเราจะพบว่ามีเลือดที่ได้ออกจากทางทวารหนัก แถมยังมีเลือดเป็นมูกออกมาด้วย ปวดท้องอยู่ตลอดเวลา มีก้อนเนื้อยื่นออกมาจากทวารหนัก […]