ยุง

ไข้เหลือง

ไข้เหลือง เป็นภาวะที่ส่งผลของการที่ได้กระทบเลยต่อร่างกายอย่างมาก โดยที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ถึงอาการ สาเหตุและแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง เพื่อที่จะลดการเกิดอาการนี้ขึ้นกับตนเอง ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตไม่ใช่น้อย ที่ไม่ว่าจะมีไข้สูง ปวดหัว ตัวร้อน และอื่นๆที่ไม่พึงประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้นกับตนเอง ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการติดเชื้อที่มีความรุนแรงมาก โดยที่ยุงนั้นเป็นพาหะนั่นเอง ที่เราอาจจะไม่คิดด้วยว่ายุงเพียงตัวแค่นิดเดียว จะมีความอันตรายขนาดนี้ จะทำให้เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัว แต่ว่ายังไม่พบในประเทศไทยแต่อย่างไร ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดแถวแอฟริกา ในเอเชียยังไม่มีรายงานว่าพบผู้ป่วยที่เกิดปัญหานี้ขึ้นมาแต่อย่างไร  อาการและสาเหตุของภาวะ ไข้เหลือง อาการที่พบจะเกิดขึ้นอย่างแน่ชัดเมื่อได้รับเชื้อไปแล้วประมาณ 6 วันในการออกฤทธิ์ที่ช้าที่สุด ที่อาการตอนแรกจะไม่รุนแรงมาก มีไข้ขึ้นอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิมากกว่า 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป ปวดตามร่างกาย ไม่ค่อยมีแรง ตาแพ้แสง […]