มะเร็งอัณฑะ

มะเร็งอัณฑะ

มะเร็งอัณฑะ เป็นสิ่งที่มันนั้นมีการอันตรายที่ได้เกิดขึ้นกันนั้นได้ในเพศชาย ที่ไม่ว่าจะมีอายุมากหรือน้อยก็ตาม ไม่พ้นที่จะเกิดความเสี่ยงแบบนี้ โดยทั่วไปแล้วไม่ได้พบมากแต่อย่างใด แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีผู้ป่วยนี้เลย ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการที่เกิดข้นได้ข้างเดียว หรือจะเป็น2ข้างก็ได้ และลามอาจจะไปในส่วนอื่นได้ถ้าไม่มีการรักษา แล้วโดยส่วนใหญ่อายุที่พบจะ 15 ปี ไปจนถึง 35 ปีโดยส่วนมาก แต่ก่อนที่เราจะทำความรู้จักกันถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการรักษาคือ ประเภทของมะเร็งโดยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ในชนิดแรกเจิมเซลล์ ต่อมาชนิดสโทรมอล และสุดท้ายชนิดทุติยภูมิ  ที่ก่อให้เกิดมะเร็งที่เป็นของทางด้านของต่อมน้ำเหลืองได้ และเม็ดเลือดขาวนั่นเอง ถ้าหากว่าใครไม่อยากที่จะตกอยู่ในสุขภาพที่แย่ ต้องมาทำความรู้จักกับโรคนี้ให้มากขึ้นกันเถอะ อาการและสาเหตุของ […]