มะเร็ง

มะเร็งของเนื้อเยื่อประสาท

มะเร็งของเนื้อเยื่อประสาท เป็นโรคที่เกิดขึ้นมาได้แบบไม่คาดคิด ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นมะเร็งที่พบได้ในเด็กเป็นส่วนใหญ่ โดยจะมีการเติบโตของเซลล์ประสาทที่มีความผิดปกติ จะเกิดได้ในหลายตำแหน่งในร่างกาย ที่พบกันได้แบบว่าบ่อยครั้งมากเลยสุดจะเป็นต่อมหมวกไต ทำให้จัดว่าเป็นมะเร็งที่พบในเด็ก ถึงจะไม่ค่อยมีใครที่รู้จักกันมาก ในช่วงอายุที่เกิดขึ้นมา จะตั้งแต่เด็กทารก และเด็กที่มีอายุไม่ถึง 5 ปี ถ้าหากว่ามากกว่านั้นจะพบได้ยากแล้ว ทำให้ต้องระวังกับเด็กเล็กเป็นพิเศษ  อาการและสาเหตุของ มะเร็งของเนื้อเยื่อประสาท อาการที่เกิดขึ้นมา จะแยกเป็นส่วนที่เกิดในช่องท้อง จะพบว่าปวดท้อง มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่าย โดยจะท้องเสีย ไม่ค่อยปัสสาวะ ท้องผูก เมื่อได้มีการจับแถวหน้าท้องแล้ว จะพบกับก้อนแข็งเกิดขึ้นมา น้ำหนักลกลงไม่ทราบสาเหตุ ร่างกายไม่ค่อยเจริญเติบโต พัฒนาการต่ำกว่าเกณฑ์ทั่วไป […]

มะเร็งไต

มะเร็งไต เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิง ล้วนแล้วมีความเสี่ยงอยู่ไม่ใช่น้อย ที่ต้องให้ความสำคัญและระวังกับอาการที่เกิดขึ้นให้ได้ ในทางการแพทย์ได้กล่าวถึงภาวะนี้ว่า เป็นการที่เชลล์ไต ได้มีการแบ่งตัวไปผิดปกติ แล้วมีการเจริญผิดที่ด้วย ไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่อย่างไร จนทำให้เกิดเป็นเนื้องอกขึ้นมา นับว่ามีความร้ายแรงอยู่ที่เสี่ยงถึงชีวิต ถ้าหากว่าไม่มีการรักษาที่ถูกวิธี แต่ในระยะแรกจะไม่มีการลุกลามไปในอวัยวะอื่นๆ แต่เมื่อปล่อยไว้นาน จะเกิดอาการอื่นและลุกลามได้ จนผิดปกติ และส่วนใหญ่แล้วจะเกิดในผู้สูงอายุกว่า 60 ปีขึ้นไปจะพบได้บ่อย อาการและสาเหตุของ มะเร็งไต อาการที่เกิดขึ้น จะสังเกตได้จากการที่ปัสสาวะออกมาแล้วมีเลือดปน มีสีเข้มจนผิดปกติ อาจจะเป็นสีแดง สีน้ำตาลดำๆได้ เหนื่อย ร่างกายอ่อนแรง เพลีย […]

มะเร็งหลอดอาหาร

มะเร็งหลอดอาหาร เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ที่ไม่ค่อยมีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิต ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาได้ แล้วในปัจจุบันนี้ผู้ป่วยที่ประสบกับปัญหาของโรคนี้มีอยู่ไม่ใช่น้อย แล้วโรคมะเร็งมีหลายชนิดมาก แล้วหนึ่งในนั้นคือมะเร็งชนิดนี้นั่นเอง ที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัย ที่อาจจะเกิดขึ้นได้แบบไม่รู้ตัวก็เป็นได้ ในทางการแพทย์จึงกล่าวได้ว่าเป็นมะเร็ง ที่เกิดขึ้นในส่วนของหลอดอาหาร โดยเมื่อก้อนเนื้อมะเร็งนี้มีความใหญ่ขึ้นกว่าเดิม จะทำให้ในหลอดอาหารของเรามีความแคบลงอย่างเห็นได้ชัด จนทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้น จนเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิต ที่ทำให้เราไม่มีความสุขเช่นเดิม  อาการและสาเหตุของ โรค มะเร็งหลอดอาหาร ในอาการที่เกิดขึ้นในช่วงแรก เราจะไม่ค่อยได้รู้ตัว เนื่องจากว่าไม่แสดงอาการออกมาให้เราได้สังเกตกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปจะมีอาการที่เกิดขึ้น หลักๆแล้วจะรู้ตัวว่าตนเองนั้นกลืนลำบาก ไม่ค่อยสะดวกเวลาที่กลืนอาหารลงไปในคอแต่ละครั้ง สำลักอาหารออกมา เจ็บหน้าอกอย่างมาก ที่ในช่วงแรกจะไม่หนักมาก แต่ถ้าหากว่าปล่อยไว้นานจะมีน้ำมูกที่เหนียวอย่างมาก เสียบแหบแห้ง […]

มะเร็งกล่องเสียง

มะเร็งกล่องเสียง เป้นอันตรายที่เกิดขึ้นได้ทุกเพศและทุกวัย ที่ล้วนเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับว่าจะแสดงอาการออกมาที่ต่างกันออกไป แล้วหลายท่านอาจจะเห็นว่ามีคนใกล้ตัวเกิดปัญหานี้ขึ้นมา ทำให้เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ ที่ไม่ว่าจะเป็นอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ในทางการแพทย์จึงกล่าวได้ว่าเป็นโรคที่เกิดจากเซลล์ในส่วนของกล่องเสียง มีการได้รับความเสียหายอย่างหนัก จนมันเกิดความผิดปกติขึ้น และมีปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการเช่นนี้ สิ่งที่สำคัญเลยคือการดื่มแอลกอฮอล์ จะทำให้พบกับปัญหาที่เรื้อรัง ไม่ใช่เพียงโรคนี้แต่อย่างใด ถ้าหากว่าใครทราว่าตนเองนั้นมีความเสี่ยงจะต้องพบแพทย์ทันที  อาการและสาเหตุของภาวะ มะเร็งกล่องเสียง อาการที่เกิดขึ้นเราจะพบว่ามีเสียงที่แหบ ไอหนัก ปวดหู น้ำหนักลดลงแบบไม่ทราบสาเหตุ เวลาที่หายใจแล้วมีเสียงหวีดออกมา หายใจแล้วเหนื่อย มีก้อนนูนๆที่คอ เวลากลืนอาหารมีความยากลำบาก และเจ็บเวลาที่กลืน เหนื่อยล้า […]

มะเร็งกล่องเสียง

มะเร็งกล่องเสียง เป็นอันตรายที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมของแต่ละคนในปัจจุบันนี้มีความแตกต่างกันออกไป ทำให้ความรุนแรงแตกต่างกันด้วย ในปัจจุบันนี้เราจะพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเยอะขึ้นมาก แล้วเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัว เราจะพบเห็นทั้งคนรอบข้างและคนใกล้ตัวที่ประสบปัญหานี้อยู่บ่อยครั้ง และแน่นอนว่าทรมานกับร่างกายอยู่ไม่ใช่น้อย ในทางการแพทย์จึงกล่าวได้ว่า เป็นโรคที่มันเกิดจากการทำงานของเซลล์ ที่มีความเสียหายขึ้นมาอยู่ไม่ใช่น้อย ส่วนมากจะเกิดขึ้นในเพศชายเป็นส่วนมาก แล้วมีการกลายเป็นเนื้อร้ายขึ้นมา ที่จะเกิดขึ้นเป็นมะเร็งด้วย มีอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้  อาการและสาเหตุของปัญหา มะเร็งกล่องเสียง อาการที่เกิดขึ้นมา เราจะสังเกตได้จากการที่เสียงแหบและแห้ง กลืนอาหารมีความยากลำบาก น้ำหนักลดลงแบบไม่ทราบถึงสาเหตุ เหนื่อยง่าย ไม่มีแรง เพลีย หายใจแล้วลำบาก เวลาที่หายใจแล้วมีเสียงหวีด ไอออกมาแล้วเป็นเลือดอยู่บ่อยครั้ง […]

มะเร็งโพรงจมูก

มะเร็งโพรงจมูก เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าที่คิด โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าประสบกับปัญหานี้ขึ้นมา ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตได้ไม่มากก็น้อย ที่พบแล้วผู้ป่วยในไทยที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ และคาดว่าจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอยู่เรื่อยๆ ทำให้ต้องรู้เท่าทันถึงโรคนี้ที่จะเกิดขึ้นมากับตัวเรา ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นโรคที่ส่งผลต่อโพรงจมูกของเราอย่างมาก แล้วเป็นการที่เซลล์ทำงานผิดปกติไปจากเดิม แล้วมันมีการเปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายขึ้นมา แต่ก็มีหลายรายที่เกิดขึ้นเป็นเซลล์ที่มีความผิดปกติ แต่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นมะเร็ง จะเกิดขึ้นเป็นริดสีดวงจมูกแทน ส่วนใหญ่แล้วจะพบในผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไปในปัจจุบันนี้ ถ้าหากว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนเองต้องมาติดตามรายละเอียดกัน อาการและสาเหตุของปัญหา มะเร็งโพรงจมูก ต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้นั้นส่วนมากในช่วงแรกจะไม่มีอาการใดที่ทำให้สังเกตได้อย่างชัดเจนเลยว่าจะเป็น แต่ทว่าหากท่านที่ไปตรวจร่างกายอยู่บ่อยๆนั้นก็มักจะรู้ก่อนและแก้ไขปัญหาได้ทัน หากว่าด้วยส่วนของอาการที่เกิดขึ้นนั้นจะมีเลือดกำเดาไหล ปวดหัวและโพรงจมูก ตาแฉะ ชาที่ใบหน้า  อีกทั้งยังมีอาการหูอื้อ แต่ถึงอย่างไรผู้ป่วยแต่ละท่านก็จะมีอาการที่แตกต่างกันออกไปได้เช่นเดียวกัน สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนั้นก็อาจจะมาจากส่วนของเซลล์ที่มีความผิดปกติ ปัจจัยอื่นๆไม่ว่า […]

มะเร็งลิ้น

มะเร็งลิ้น เป็นภาวะที่เราต้องไม่ควรมองข้ามไปเด็ดขาด สืบเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ ผู้ป่วยที่เกิดมะเร็งขึ้นมากับตนเองมากมาย ที่ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอด ผิวหนัง ช่องปาก ลิ้น และอีกหลายชนิดมาก ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตที่ทำให้เกิดอาการต่างๆแทรกซ้อน และเป็นแผลขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากว่าเรามาทำการรักษาจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย ในอวัยวะอื่นๆได้อยู่ ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นอยู่ในช่องปาก ที่มีเซลล์ในลิ้นของเรานั้นมีการเจริญที่ผิดปกติไปมาก ทำให้เกิดชิ้นเนื้อขึ้นมา อีกทั้งยังสามารถที่จะลามไปส่วนอื่นๆได้ด้วย ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นในเพศชายบ่อยกว่าเพศหญิงนั่นเอง เพราะฉะนั้นเรามารู้เท่าทันถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันให้ได้ จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้กับตนเองและคนรอบตัวได้เป็นอย่างดี อาการและสาเหตุของปัญหา มะเร็งลิ้น อาการที่เกิดขึ้นเราจะสังเกตได้จากการที่เรารู้สึกว่ามีความเจ็บคอมาก ยิ่งเวลาที่จะกลืนอาหารแล้วจะยากลำบาก ปากชา ฝ้าสีขาวเกิดขึ้นมาที่ลิ้น ในบางครั้งอาจจะเห็นเป็นสีแดง มีก้อนที่ลิ้นเกิดขึ้น […]

มะเร็งตับอ่อน

มะเร็งตับอ่อน เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ ที่ไม่ว่าจะเป็นอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูก เพื่อที่จะให้ห่างไกลจากโรคนี้ให้ได้ แล้วสุขภาพของเราจะแข็งแรงอยู่ไม่ใช่น้อย ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการที่เนื้อเยื่อของตับอ่อนนั้น มีการเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมา โดยที่อาจจะไม่มีอาการในระยะแรกๆเท่าไหร่นัก แต่เมื่อรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น จะแสดงอาการออกมาอย่างชัดเจน แล้วไม่พอเท่านั้นอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนมาด้วยก็เป็นได้ จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อาการและสาเหตุของปัญหา มะเร็งตับอ่อน ในอาการที่เกิดขึ้น เราจะสังเกตได้จากการที่มีความปวดท้อง น้ำหนักตัวลดลงเรื่อยๆ ไม่ค่อยมีความอยากอาหารเท่าไหร่นัก เกิดลิ่มเลือดในร่างกาย มีอาการเหมือนป่วยเบาหวานเลย ดีซ่าน ปัสสาวะมีสีที่เข้มขึ้นอย่างขึ้นมาในภายหลัง อาเจียน คลื่นไส้ เวียนหัว อาหารไม่ค่อยย่อย ปวดท้อง […]

มะเร็งอัณฑะ

มะเร็งอัณฑะ เป็นสิ่งที่มันนั้นมีการอันตรายที่ได้เกิดขึ้นกันนั้นได้ในเพศชาย ที่ไม่ว่าจะมีอายุมากหรือน้อยก็ตาม ไม่พ้นที่จะเกิดความเสี่ยงแบบนี้ โดยทั่วไปแล้วไม่ได้พบมากแต่อย่างใด แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีผู้ป่วยนี้เลย ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการที่เกิดข้นได้ข้างเดียว หรือจะเป็น2ข้างก็ได้ และลามอาจจะไปในส่วนอื่นได้ถ้าไม่มีการรักษา แล้วโดยส่วนใหญ่อายุที่พบจะ 15 ปี ไปจนถึง 35 ปีโดยส่วนมาก แต่ก่อนที่เราจะทำความรู้จักกันถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการรักษาคือ ประเภทของมะเร็งโดยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ในชนิดแรกเจิมเซลล์ ต่อมาชนิดสโทรมอล และสุดท้ายชนิดทุติยภูมิ  ที่ก่อให้เกิดมะเร็งที่เป็นของทางด้านของต่อมน้ำเหลืองได้ และเม็ดเลือดขาวนั่นเอง ถ้าหากว่าใครไม่อยากที่จะตกอยู่ในสุขภาพที่แย่ ต้องมาทำความรู้จักกับโรคนี้ให้มากขึ้นกันเถอะ อาการและสาเหตุของ […]

โรคท้าวแสนปม

โรคท้าวแสนปม เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้แบบไม่รู้ตัว โดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าติดที่ไหนมา แต่ว่าโรคนี้เป็นการติดต่อทางพันธุกรรม ทำให้เกิดเซลล์ต่างๆตามเนื้อเยื้อขึ้นมา มาในแนวของเส้นประสาทเรานั่นเอง ที่มันเองนั้นสามารถที่จะพบได้ทุกเพศและทุกวัย อาจจะเริ่มแสดงตอนมีอายุที่มากขึ้น จะเห็นได้ชัดมาก อาจจะติดมาจากพ่อแม่ก็ได้ ที่มีพาหะของโรคนี้นั่นเอง อาจจะส่งผลรุนแรงเป็นมะเร็งได้ หรืออาจจะไม่เป็นก็ได้เพราะว่ามันจะกลายเป็นเนื้องอกชนิดรุนแรงได้เลย จะแบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด 3 ประเภทจะมีโรไฟโบรมาโตซิสแบบบที่ 1 ในแบบที่ 2 และเนื้องอกชวานโนมา ที่มีรายละเอียดต่างกันออกไป ยิ่งในชนิดสุดท้ายจะไม่ค่อยมีใครเป็นเท่าไหร่ หายากมาก เรามาทำความรู้จักกับโรคนี้กันให้มากขึ้นกันถึงอาการ สาเหตุ และภาวะแทรกซ้อน อาการและสาเหตุของปัญหา โรคท้าวแสนปม อาการโดยภาพรวมในเนื้องอกแบบที่ 1 […]