ภาวะหัวใจพิการ

ภาวะหัวใจพิการ

ภาวะหัวใจพิการ เป็นอาการที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตนเองแน่นอน ที่เราต้องรู้เท่าทันถึงอาการ สาเหตุและแนวทางการป้องกันที่ถูกต้องให้ได้ เพื่อสุขภาพที่ดี ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือคนรอบข้างได้ ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นความรุนแรงที่เกิดมาตั้งแต่กำเนิดแล้ว หรือเราจะเรียกกันอีกชื่อว่าหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด ที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับหัวใจของเรา ในส่วนโครงสร้างนั่นเอง แล้วเป็นภาวะนี้ได้ตั้งแต่เกิด แต่อาการที่จะเห็นได้ชัดเจนนั้นเริ่มอายุเริ่มมากแล้ว ทั้งแบบที่รุนแรงมากและไม่มากอีกด้วย ต้องทำการรักษาอย่างถูกวิธี และได้รับการดูแลจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจะดีที่สุด อาการและสาเหตุของปัญหา ภาวะหัวใจพิการ ในภาวะนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนที่แบ่งออกเป็นหลายชนิดกัน ที่ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจที่มีความผิดปกติเกิดขึ้น หลอดเลือดมีการทำงานที่ผิดปกติ ผนังหัวใจไม่สมบูรณ์ ลิ้นหัวใจแคบเกินไป อาการที่เกิดขึ้นเราจะสังเกตได้จากการที่อยู่ในท้องแล้ว คุณแม่จะมีการตรวจครรภ์จะพอทราบ แต่ถ้าหากว่าในเด็กทารกจะเห็นได้เลยว่าเจ็บอก อัตราการเต้นของหัวใจมีความผิดปกติ หายใจเร็วมือ ขาเท้าบวม […]