ภาวะปอดแฟบ

ภาวะปอดแฟบ

ภาวะปอดแฟบ เป็นความเสี่ยงในภาวะที่มันนั้นอันตรายเป็นอย่างมาก อาจจะส่งผลถึงชีวิตได้เลย ถ้ายังไม่รู้เท่าทันถึงอาหาร สาเหตุ และแนวทางการป้องกันให้ได้ โดยโรคนี้เป็นการที่ถุงลมในปอดนั้น ได้เกิดการขยายตัวในทิศทางที่น้อยลง ไม่เต็มที่ในการขยาย ทำให้เกิดปอดแฟบได้ จนระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายมีความผิดปกติ โดยที่มันนั้นจะเกิดขึ้นได้กับของทุกเพศและทุกวัย โดยจากการสำรวจส่วนมากแล้ว เกิดหลังมีการผ่าตัดช่วงอกเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่ใช่ทุกรายเสมอไป เรามาทำความรู้จักภาวะนี้กันให้มากขึ้นแล้วสุขภาพของคุณจะห่างไกลจากโรคร้ายนี้ได้มากขึ้น ภาวะปอดแฟบ อาการและสาเหตุของปัญหา อาการที่เกิดขึ้นถ้าในกรณีที่ยังเป็นไม่มาก ปอดไม่แฟบจนเกินจะไม่แสดงอาการ แต่ถ้าหากว่ามีอาการออกมาจะเกิดขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัว หายใจไม่ค่อยออก เหนื่อยง่าย มีความถี่เกินไป อัตราในส่วนของการเต้นของห้องหัวใจนั้นมีความผิดปกติ ปากเขียว เหงื่อออกเยอะ วิตกกังวล ไอ มีไข้ขึ้นสูง […]