ภาวะบกพร่องในการเรียนรู้

ภาวะบกพร่องในการเรียนรู้

ภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ทำให้มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากจริงๆ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือแม้แต่การสะกดคำเพื่ออ่านก็ทำยาได้ยาก และยังทำให้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ ในส่วนมากนั้นจะเป็นตั้งแต่แรกเกิด อาจจะทำให้พัฒนาการช้าการคนปกติแต่ถึงอย่างไรก็สามารถที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการได้เพียงแค่จะต้องใช้ความพยายามมากกว่าเดิมนั่นเอง ถึงอย่างไรภาวะแบบนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก อย่าเป็นกังวลไปหากท่านใดที่มีลูกหลานเป็นภาวะแบบนี้ เพียงแค่ดูแลและปลูกฝังเด็กให้ชอบการเรียนรู้ได้เท่านี้ก็สามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้แน่นอน อาการและสาเหตุของ ภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ ในช่วงอาการนั้นจะแบ่งไปตามช่วงวัยหรือช่วงการเรียน เช่นก่อนที่จะได้รับการศึกษาเด็กจะรู้สึกว่าไม่ชอบและไม่อยากฝึกอ่านหนังสือเลย และอาการที่เห็นชัดคือ พูดค่อยข้างช้า ออกเสียงหลายพยางค์ยาก สะกดคำหรือจดจำตัวอักษรไม่ได้เลย เมื่อช่วงเข้าเรียนฝนวัยรุ่น พัฒนาการจะช้ากว่าคนอื่นไปบ้าง เข้าใจอะไรยากกว่าปกติ การสรุปใจความสำคัญของเนื้อหาก็ยากและลำบาก อ่านออกเสียงปิดบ้าง แม้แต่การเขียนก็จะช้ากว่าคนทั่วๆไปนั่นเอง ส่วนสาเหตุนั้นก็ยังไม่มีที่บ่งบอกแบบชัดเจน แต่ก็มีโอกาสที่จะถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมได้นั่นเอง ทั้งนี้ผู้ปกครองควรดูแลและใส่ใจเด็กอยู่ตลอดเพื่อที่จะได้ทำการรักษาให้ทันการตั้งแต่เด็ก ภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ แนวทางการรักษาและป้องกัน หากว่าด้วยเรื่องของการรักษานั้น ก็จะต้องเน้นไปการพัฒนาในเรื่องความจำและการเรียนรู้ของผู้ป่วยตั้งแต่ยังเล็ก […]