ภาวะท้องมาน

ภาวะท้องมาน

ภาวะท้องมาน เป็นโรคที่หลายๆท่านพอที่จะรู้จักกันอยู่แล้ว ที่ก่อให้เกิดปัญหาในด้านสุขภาพหลายประการมาก ที่ล้วนแล้วจะทำให้เกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิต ในทางการแพทย์แล้ว กล่าวได้ว่าเป็นการที่มีของเหลวเข้าไปสะสมในช่องว่าง ที่อยู่ตรงเยื้อหุ้มช่องท้อง และอวัยวะต่างๆที่อยู่ภายในนั่นเอง ทำให้ท้องของเราโตขึ้นมาได้แบบไม่คาดคิด และมีด้วยกันหลายสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหานี้ และอาจจะทำให้เกิดปัญหาในด้นสุขภาพตามมาด้วยเช่น หัวใจล้มเหลว ไตวาย เป็นต้น  อาการและสาเหตุของ ภาวะท้องมาน อาการที่เกิดขึ้นเราจะสังเกตได้จากการที่ท้องค่อยๆมีความโตขึ้นมา หายใจแล้วไม่ค่อยอิ่ม ไม่ค่อยอยากรับประทานอาหารเท่าไหร่นัก อืดท้อง อาเจียนออกมา คลื่นไส้ หายใจแล้วลำบากมากกว่าเดิมเมื่อได้นอนราบแล้ว น้ำหนักขึ้นมารวดเร็ว ทั้งที่การกินเหมือนเดิมตามปกติ มีไข้ขึ้นสูงต่อเนื่อง แสบร้อนที่อกบ่อยครั้ง ในสาเหตุนั้นจากการที่ความดันของหลอดเลือดที่อยู่ในตับนั้น มีการเพิ่มขึ้นสูง จนทำให้เกิดความผิดปกติขึ้น […]