ภาวะทางจิต

อารมณ์แปรปรวน

อารมณ์แปรปรวน เป็นภาวะที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ เป็นการที่อารมณ์ของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา เรียกได้ว่ามีความรวดเร็ว ที่ถือว่าจะเกิดขึ้นเองได้แบบไม่รู้ตัวก็เป็นได้ ที่เกิดได้เองตามธรรมชาติ เกี่ยวข้องกับอาการความเจ็บป่วย หรือจะเป็นโรคบางชนิดก็ตาม ที่ส่งผลต่ออารมณ์เช่นนี้ ที่ล้วนแล้วส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ที่เราอาจจะเข้าสังคมได้ยาก มีจิตใจที่ไม่คงที่ ไม่แน่วแน่ ทำให้ความสัมพันธ์กับคนที่อยู่รอบข้างเรานั้นมีการเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งไม่ได้ส่งผลดีแต่อย่างไร ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดกับผู้ที่อายุเยอะ เพศหญิงที่จะเข้าสู่วัยหมดรอบเดือน และอื่นๆ ที่ล้วนแล้วไม่ควรที่จะมองข้ามแต่อย่างใด อาการและสาเหตุของภาวะ อารมณ์แปรปรวน อาการที่เกิดขึ้นเราจะสังเกตได้ว่าในแต่ละวัน เราจะมีอารมณ์ที่แปรปรวนมาก ที่มีหลายอารมณ์เกินไป ไม่ว่าจะเป็นความเศร้า ความสุข ความเสียใจที่ร้องไห้ออกมาโดยไม่มีสาเหตุ ในระยะแรกๆไม่เป็นอะไรมาก แต่เมื่อนานไปแล้วจะมีความรุนแรงมากกว่าเดิม ที่จะทำให้เกิดอาการซึมเศร้าตามมาได้ในภายหลัง […]