ภาวะช่องคลอดแห้ง

ภาวะช่องคลอดแห้ง

ภาวะช่องคลอดแห้ง เกิดขึ้นได้โดยที่เราต้องรู้ให้เท่าทัน และไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นมา ที่มันส่งผลต่อความไม่มั่นใจ และมีอาการที่แสดงออกมาให้เราได้สังเกตอยู่หลายประการ ในความหมายของภาวะนี้ในด้านทางการแพทย์แล้วคือการที่ช่องคลอดของเรานั้น ไม่ค่อนมีเมือกไปให้หล่อลื่นเลย หรือในลางกรณีอาจจะน้อยจนเกินไป จนทำให้แห้งเกิน ส่งผลต่อความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น ในผู้หญิงที่เคยเป็นจะรู้ว่ามีความทรมานและเกิดเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตแค่ไหนกัน แต่ก็ไม่ได้พบบ่อยเท่าไหร่นัก จะพบมากในช่วงที่เริ่มมีอายุมากขึ้นแล้ว เริ่มเข้าในวัยทอง แต่ก็ไม่ใช่ว่าวัยอื่นจะเกิดขึ้นได้ไม่ได้ เราจึงต้องรู้เท่าทันถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้องให้ได้ อาการและสาเหตุของ ภาวะช่องคลอดแห้ง อาการที่เกิดขึ้นคือการที่เริ่มรู้สึกวามีความคันมากในส่วนของช่องคลอดอย่างหนักขึ้นทุกวัน โดยในบางครั้งเกิดการแสบร้อนร่วมด้วย จนทำให้รู้สึกว่าเดินไปไหนมาไหนไม่สบาย เจ็บไปหมด เวลาที่มีเพศสัมพันธ์จะเจ็บมาก ความต้องการทางเพศจะน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัด มีการติดเชื้อร่วมด้วย ไม่ค่อยปวดปัสสาวะและมีความแสบเวลาที่ปัสสาวะออกมา ในบางกรณีจะมีเลือดออกมาร่วมด้วย ในส่วนของสาเหตุส่วนมากแล้วจากการที่เริ่มวัยทอง […]