ภาวะความดันต่ำ

ภาวะความดันต่ำ

ภาวะความดันต่ำ เกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตแน่นอน ที่มีค่าความดันโลหิตในเลือดต่ำมากเกินไป จนเกิดความผิดปกติขึ้นมา หลายคนอาจจะไม่พบอาการ และหลายคนอาจจะพบอาการ ขึ้นอยู่กับว่ารุนแรงมากน้อยแค่ไหน แต่ในทั้งนี้ไม่ส่งผลดีต่อร่างกาย โดยเราต้องรู้เท่าทันถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้องให้ได้ เพื่อที่จะได้มีสุขภาพที่ดี ไม่เกิดของปัญหาที่ภาวะนั้นมีการแทรกซ้อนตามมาในภายหลัง  อาการและสาเหตุของปัญหา ภาวะความดันต่ำ อาการที่จะเกิดขึ้นจะมีความเวียนหัว หน้ามืด คลื่นไส้ หิวน้ำบ่อยครั้ง อัตราการเต้นของหัวใจมีความเร็วและถี่มาก เหนื่อยง่าย ไม่ค่อยมีแรง มองเห็นภาพจะมัว ไม่ค่อยชัด หนาวสั่น สับสนมึนงง บางครั้งเป็นลมได้ โดยอาจจะเกิดอาการนี้อยู่แต่ไม่นานมาก โดยสามารถแก้โดยการที่ดื่มน้ำให้มากๆ แต่ถ้าเป็นบ่อยจนเกินไปจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น […]