ภาวะกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน

ภาวะกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน

ภาวะกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากในประเทศไทย ที่มีความเสี่ยงรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยในชื่ออีกอย่างคือ ARDS ในทางการแพทย์กล่าวไว้ว่าเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการที่ของเหลวในอวัยวะส่วนของที่เป็นปอดนั้น เกิดการรั่วไหลเข้าไปในถึงลมของเรา จนทำให้เกิดความแปรปรวนเนื่องจากว่าการแลกเปลี่ยนออกซิเจนทำงานกันผิดปกติ ถึงขั้นน้อยลงได้มากหรืออาจจะไม่ได้เลยทีเดียว จนสู่ในภาวะที่เรียกว่าขาดออกซิเจนนั่นเอง โดนจะทำให้อาการที่เกิดขึ้นทรุดเร็วได้ไวกว่าที่คิด โดยจะต้องทำการรักษาให้ไวที่สุด โดยเราต้องรู้เท่าทันถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ดีให้ได้ เพื่อให้ตนเองได้เผชิญความเสี่ยงน้อยที่สุด สุขภาพจะได้แข็งแรง อาการและสาเหตุของ ภาวะกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน อาการที่เกิดขึ้นคือหายใจนั้นมีความยากลำบากมาก เหนื่อยง่าย ไม่ค่อยมีแรง หายใจแล้วเหนื่อยกว่าเดิม กล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรง ปวดหัวอย่างหนัก อัตราการเต้นของหัวใจเกิดความผิดปกติ โดยจะเต้นไวมากกว่าเดิม สับสน ไอ ความดันในเลือดนั้นต่ำ […]