ภัยใกล้ตัว

เชื้อไวรัสCOVID – 19

เชื้อไวรัสCOVID – 19 เป็นโรคที่เรียกว่ามีความเสียงอย่างมาก ที่เกิดการติดเชื้ออย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ ที่เป็นเรื้อรังมาเป็นปีแล้ว ที่ทั่วโลกเกิดเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมา ทำให้คนที่เป้นนั้นล้มเจ็บป่วยกันตามๆไป ที่เรียกว่าต้องมีการรับมือด้วย โดยเรานั้นต้องรู้จักวิธีที่จะดูแลตัวเอง เพื่อให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่าน่ากลัวมาก มันติดต่อได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะทางอากาศ การสัมผัส หรือจากการที่เรานั้นพูดกัน โดยไม่มีการป้องกันกันก็ตาม  มันทำให้เชื้อนี้แพ่กระจายอย่างรวดเร็วเลยทีเดียว ที่เรานั้นอย่าลืมดูแลตัวเองด้วย และรู้ถึงอาการที่จะเกิดขึ้นกับเราเอง เมื่อเรานั้นอยู่ในสภาวะที่มันเสียง ก็ไม่ควรที่จะออกไปไหน และต้องทำการพบแพทย์อย่างเร่งด่วน เพื่อหาวิธีที่จะรักษาต่อไปได้อย่างเคร่งครัด โดยไม่ให้เดือดร้อนคนอื่น เป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องพึงปฏิบัติกันด้วย มาเร็วร่วมมือกันดูแลร่างกาย เชื้อไวรัสCOVID – 19 ที่มาแรงที่สุดแห่งปี […]