ฟอสโฟลิพิด

ภาวะกลุ่มอาการต้านฟอสโฟลิพิด

ภาวะกลุ่มอาการต้านฟอสโฟลิพิด อันตรายมากกว่าที่คิด โดนหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อในภาวะโรคกลุ่มนี้ ที่สามารถส่งผลเสียถึงแก่ชีวิตได้เลย ที่ทรมานกับร่างกายและกระทบวิถีในการดำเนินชีวิตได้ไม่มากก็น้อย โดยความหมายในทางการแพทย์กล่าวไว้ว่า เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการที่ภูมิคุ้มกันเรามีความผิดปกติ จากการที่แอนติบอดี้ที่มีต่อโปรตีน จนทำให้เกิดเลือดแข็งตัวได้ จนเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น ที่ต้องรู้เท่าทันถึงสาเหตุและแนวทางในการป้องกันด้วย เพื่อที่จะไม่เผชิญกับภาวะนี้ แต่ว่าจะไม่สามารถรักษาให้หายได้แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ตามเดิมแต่อย่างใด อาการและสาเหตุของปัญหา ภาวะกลุ่มอาการต้านฟอสโฟลิพิด อาการที่เกิดขึ้นจะพบว่ามีความดันเลือดสูงเกิน มีจุดเกิดขึ้นในผิวของเราที่อาจจะมีเลือดปนด้วย มีเลือดออกจากจมูกบ้าง หรือเลือดออกจากเหงือก เกิดลมชักขึ้น ลิ่มเลือดอุดตันโดยจะไปกั้นในส่วนของปอดได้ เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดขึ้นมาแบบไม่รู้ตัว สมองขาดเลือดชั่วคราว ถ้าหากว่าตั้งท้องอยู่จะเกิดครรภ์เป็นพิษได้ รุนแรงไปถึงลูกในท้องเสียชีวิต ในส่วนของสาเหตุคืออายุที่มากขึ้นจะมีความเสี่ยง และเพศหญิงจะเกิดขึ้นมากกว่าเพศชาย การกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ […]