ฝีในตับ

โรคฝีในตับ

เรื่องสุขภาพรอบรู้วันนี้เราอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับ “โรคฝีในตับ” โรคร้ายจากเชื้อแบคทีเรียที่พบกันนั้นมากเลยก็ในกลุ่มของคนสูงอายุ แม้ปัจจุบันโรคนี้จะพบได้น้อยลงแต่หากไม่ระมัดระวังก็อาจเป็นได้ ยิ่งหากใครอยู่ในกลุ่มคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำก็จะยิ่งเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป ดังนั้นไม่ว่าเราจะเป็นคนกลุ่มใดก็ไม่ควรชะล่าใจกันไปเลยนะคะ ฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าเราไปทำความรู้จักกับโรคฝีในตับกันเลยดีกว่าค่ะ  รู้จัก “โรคฝีในตับ” สาเหตุ อาการ แนวทางการรักษา ? โรคฝีในตับ คือ โรคที่มีสาเหตุมาจากสิ่งที่เป็นการเกิดติดเชื้อนั้นของโรคในตับ เกิดได้จากเชื้อโรคหลายชนิด เช่น เชื้อรา สัตว์เซลล์เดียว เป็นต้น แต่เชื้อที่สามารถพบได้มากที่สุดจะเป็นเชื้อแบคทีเรียนั่นเอง ซึ่งเมื่อตับได้มีการเกิดสิ่งที่เป็นติดเชื้อนั้นมันก็จะส่งผลให้เกิดฝีหรือที่เป็นแบบหนองขึ้นในตับ อาจเป็นการเกิดฝีที่เดียวหรือหลายที่ก็ได้ รวมทั้งอาจเกิดร่วมกับที่อวัยวะอื่นๆก็ได้เช่นกัน โรคฝีในตับนั้นจะพบมากในกลุ่มคนวัยชราที่มีอายุระหว่าง 50-60 ปี รวมไปถึงในกลุ่มคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น […]