ปอดแฟบ

ปอดแฟบ

ปอดแฟบ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นมาได้กับทุกคน ในทางการแพทย์กล่าวว่า เป็นอาการที่ถุงลมในปอดเกิดการขยายตัวได้ไม่เต็มที่แบบเดิม ส่งผลให้การหมุนเวียนของก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ไม่สามารถเข้ามาสู่ถุงลมได้ตามปกติ จนทำให้การหายใจไม่เต็มที่แบบเดิม จนเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้นมา ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดหลังจากการผ่าตัดบริเวณอกหรือในส่วนของช่องท้อง ทั้งนี้ยังเป็นโรคที่ส่งผลต่อการทำงานของปอดขึ้นมาได้ อาการและสาเหตุของภาวะ ปอดแฟบ อาการที่เกิดขึ้น จะพบว่าไม่ได้เกิดอาการใด ๆ เมื่อเกิดขึ้นเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากว่ายังสามารถทำงานในร่างกายได้ตามปกติ มีการหมุนเวียนของก๊าซได้ตามปกติอยู่ แต่เมื่อใดที่เกิดขึ้นมาอย่างกะทันหันนั้น จะทำให้ออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าเดิม จนทำให้เกิดอาการหายใจเหนื่อย มีความหอบ ปากเขียว ตัวเขียว ไอ เหงื่อออกมา ถ้าหากว่าเป็นเด็ก จะพบว่ามีความกระวนกระวาย เกิดความวิตก ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดหลังจากที่ผ่าตัด […]

ภาวะปอดแฟบ

ภาวะปอดแฟบ เป็นความเสี่ยงในภาวะที่มันนั้นอันตรายเป็นอย่างมาก อาจจะส่งผลถึงชีวิตได้เลย ถ้ายังไม่รู้เท่าทันถึงอาหาร สาเหตุ และแนวทางการป้องกันให้ได้ โดยโรคนี้เป็นการที่ถุงลมในปอดนั้น ได้เกิดการขยายตัวในทิศทางที่น้อยลง ไม่เต็มที่ในการขยาย ทำให้เกิดปอดแฟบได้ จนระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายมีความผิดปกติ โดยที่มันนั้นจะเกิดขึ้นได้กับของทุกเพศและทุกวัย โดยจากการสำรวจส่วนมากแล้ว เกิดหลังมีการผ่าตัดช่วงอกเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่ใช่ทุกรายเสมอไป เรามาทำความรู้จักภาวะนี้กันให้มากขึ้นแล้วสุขภาพของคุณจะห่างไกลจากโรคร้ายนี้ได้มากขึ้น ภาวะปอดแฟบ อาการและสาเหตุของปัญหา อาการที่เกิดขึ้นถ้าในกรณีที่ยังเป็นไม่มาก ปอดไม่แฟบจนเกินจะไม่แสดงอาการ แต่ถ้าหากว่ามีอาการออกมาจะเกิดขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัว หายใจไม่ค่อยออก เหนื่อยง่าย มีความถี่เกินไป อัตราในส่วนของการเต้นของห้องหัวใจนั้นมีความผิดปกติ ปากเขียว เหงื่อออกเยอะ วิตกกังวล ไอ มีไข้ขึ้นสูง […]