ปวดตา

โรคตา

โรคตา เป็นสิ่งที่เราเองไม่ควรจะมองข้ามไปโดยเด็ดขาด เนื่องจากว่าดวงตาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิต ที่ไม่อยากจะมีใครมองไม่เห็นกันอยู่แล้ว ที่หลายท่านอาจจะไม่ค่อยดูแลสายตาเท่าที่ควร หรือบางท่านดูแลดีแล้ว มีการบำรุงต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างมาก แต่เราก็นึกว่าดวงตาของเรามันเสื่อมได้ตามกาลเวลาของเรานั่นเอง ที่เมื่อเริ่มมีอายุมากขึ้นปัญหาที่เกิดจะเพิ่มขึ้นได้มากมาย และมีภาวะแทรกซ้อนตามมาหลายประการ เราเองต้องคอยที่จะตรวจค่าสายตาอยู่เสมอ คอยไปพบแพทย์เพื่อดูว่าใน 1 ปีมีความผิดปกติอะไรหรือไม่ เพื่อดวงตาของเราที่ยืนยาวในทุกวัน โดยจะมาสังเกตอาการตัวเองเมื่อเริ่มที่จะสูงอายุมากขึ้นแล้ว เราจะรู้มากขึ้นเมื่อมีความผิดปกติ เรามารู้เท่าทันของโรคเกี่ยวกับดวงตาที่พบเจอในปัจจุบันนี้กัน โรคตา ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีอะไรบ้าง โรคที่เจอมากในตอนนี้คือค่าสายตาที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ล้วนสร้างความพร่ามัวในการมองเห็น อีกทั้งยังต้องเพ่งสายตาอีกด้วย ต้องมีการใส่แว่นปับค่าสายตากันบ่อย ต้อกระจก จะเห็นเป็นสีขาวขุ่นที่อยู่ในดวงตาของเรา จะมองเห็นสิ่งรอบตัวมีความพร่ามัวได้ง่ายมาก มองอะไรไม่เห็นเท่าเดิม ตาสู้แสงไม่ได้ […]