ธาตุเหล็ก

ขาดธาตุเหล็ก

ขาดธาตุเหล็ก เรียกได้ว่าเป็นภาวะที่ต้องไม่มองข้ามเด็ดขาด เนื่องจากว่าอันตรายต่อร่างกาย แล้วยังเกิดผลกระทบในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วย ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อระดับธาตุเหล็กในร่างกาย มีค่าที่ต่ำจนเกินไป ทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นมา เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุมาก ส่วนใหญ่แล้วมาจากการที่รับประทานอาหารแล้วไม่มีธาตุเหล็กที่เพียงพอต่อร่างกาย ที่ควรจะได้รับ มีการเสียเลือดเยอะ ตั้งครรภ์ และอื่น ๆ ที่ล้วนแล้วจะต้องสังเกตอาการตนเองให้ดี  อาการที่เกิดขึ้นเมื่อ ขาดธาตุเหล็ก ต้องบอกเลยว่าธาตุเหล็กมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างมาก เนื่องจากจะมีความเกี่ยวข้องกับระบบในร่างกาย ที่สำคัญเลยจะเป็นตัวที่สร้างฮีโมโกลบินที่อยู่ในเซลล์เม็ดเลือดแดง ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากของ Myoglobin จะเป็นตัวช่วยในการเก็บออกซิเจนที่อยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ไม่เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย เมื่อขาดธาตุนี้ไปแล้ว แน่นอนว่ากระทบต่อร่างกาย อาการที่เกิดขึ้น ถ้าหากว่าเกิดขึ้นไม่มากนัก […]