ตาอักเสบ

ตากุ้งยิง

ตากุ้งยิง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกท่าน ที่เราต้องรู้เท่าทันให้ได้ ที่เกิดขึ้นมาแล้วจะเสี่ยงต่อปัญหาในเรื่องของดวงตา และการดำเนินชีวิตที่อาจจะไม่สะดวกในการมองเห็น สายตาพร่ามัว และอาการอื่นๆที่ไม่พึงประสงค์ จนก่อให้เกิดปัญหาที่เรื้อรังตามมาในภายหลัง ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นการที่เปลือกตามีความอักเสบขึ้น แล้วจะได้มีการเห็นมาเป็นแบบว่าตุ่มที่ได้มีการนูนมาคล้ายกับสิวของเรา ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้ง 2 ข้างเลย แต่ก็จะหายได้อีกไม่กี่วันเท่านั้น ถ้าไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ถ้าหากว่าใครอยากรู้ถึงอาการ สาเหตุ และแนวทางของการที่ได้ป้องกันที่ถือว่าเป็นการถูกต้อง ให้ติดตามรายละเอียดกันได้เลย อาการและสาเหตุของ ตากุ้งยิง ในปัญหานี้จะพบได้เป็น 2 กรณีนั่นเอง ในแบบแรกคือเป็นภายนอก ที่เราจะเห็นตุ่มขึ้นมาในเปลือกตาที่อยู่ด้านนอกของเรา มันจะเจ็บมากเมื่อมือเราสัมผัสหรือว่าโดนขึ้นมา ในแบบสองคือภายใน ที่เกิดขึ้นในส่วนของด้านในเปลือกตานั่นเอง จะไม่ค่อยเจ็บเท่าในแบบแรกเท่าไหร่นัก […]