ตาบอด

ตาบอดสี

ตาบอดสี เป็นการผิดปกติของสายตาที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นมองเห็นสีที่เพี้ยนไปจากเดิมหรือไม่ชัดเจน ทั้งนี้มักจะพบเจอกับผู้ป่วยที่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอีกด้วย โดยสามารถวัดออกมาได้เป็นร้อยละ 8 เปอร์เซ็นต์ในผู้ชายและร้อยละ 0.4 เปอร์เซ็นต์ ในผู้หญิง และในส่วนมากนั้นจะเห็นสีที่ผิดเพี้ยนมากที่สุดคือสี ส้ม แดง เขียวและเหลือง แต่ว่าท่านใดที่เป็นโรคนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากมายเพราะว่าท่านก็จะยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติทั่วไป อาการ ตาบอดสี และสาเหตุที่เราควรรู้ อาการที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ก็จะมีสิ่งที่มันนั้นจะแตกต่างกันไปแต่ละชนิดสังเกตได้จาก การจดจำและแยกสีที่ทำได้แบบไม่ชัดเจนและสับสนในการพูดสีที่เห็น มองสีออกไปได้อย่างหลากหลายทีแต่สีที่เห็นนั้นจะแตกต่างการคนอื่น และจะสามารถมองเห็นได้เฉพาะบางโทนเท่านั้น ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้มีหลายสาเหตุ เช่น การเกิดจากทางด้านของกรรมพันธุ์ หรือโรคที่เกี่ยวดวงตา และอายุที่เพิ่มมากขึ้น ตาบอดสีกับการรักษาและการป้องกันอย่างถูกวิธี โดยการรักษาที่ผู้ป่วยจะได้รับคำสั่งหรือคำแนะนำจากแพทย์นั้นจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ในตอนนี้ แต่ถึงออย่างไรแพทย์จะแนะนำให้ส่วนแว่นที่มีเลนส์กรองแสงบางสีออกไป แต่ก็อาจจะไม่ทำให้ผู้ป่วยสามารถมองเห็นสีได้เหมือนคนปกติแต่อย่างใด […]

ภาวะตาบอดกลางคืน

ภาวะตาบอดกลางคืน เป็นอาการที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยิน และอีกหลายท่านที่กำลังพบกับปัญหานี้อยู่อย่างต่อเนื่อง ที่แนวโน้มเกิดขึ้นในประเทศไทยมีความเสี่ยงมากขึ้นอยู่ทุกปี โดยเป็นการที่มองเห็นไม่ค่อยชัดในช่วงของกลางคืนเป็นประจำ ที่เราจะพบว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นปัญหานี้แต่ไม่ทราบว่าเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำและส่งผลเสี่ยงถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้ ที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุตามมาในภายหลัง ปัญหานี้มีด้วยกันหลายสาเหตุ ใครที่กำลังอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับภาวะนี้เราต้องสังเกตอาการ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้องให้ได้ แล้วคุณเองจะมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ไม่มีอันตรายตามมาในภายหลัง อาการและสาเหตุของการเกิด ภาวะตาบอดกลางคืน อาการที่เกิดขึ้นคือจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนมาก โดยเวลาที่มองในที่มืดจะเห็นเป็นเลือนรางมาก รวมไปถึงในที่แสงน้อย แสงมีไม่เพียงพอ ทำให้เกิดมองไม่เห็นอีกเช่นกัน โดยจะเกิดขึ้นได้ง่ายมาก โดยสาเหตุที่เกิดขึ้นคือเกิดจากการที่สายตามีปัญหา อาจจะสายตาสั้นมาก ตามีปัญหาอาจจะเป็นต้อกระจก ต้อหิน เบาหวานที่ลามมาขึ้นตา การที่ขาดวิตามิน โดยขาดวิตามินเอด้วย […]

โรคตาบอดสี

โรคตาบอดสี เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นที่เปอร์เซ็นต์ของผู้ชายจะเป็นมากกว่าผู้หญิงโดยส่วนมากแล้ว สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ที่ป่วยเป็นโรคหรือพาหะนี้ โอกาสที่เกิดปัญหานี้ตามมาได้มากกว่าคนที่ไม่มีเชื้อพาหะ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่จะมีการตรวจสอบจากการสังเกตภาพหรือตัวเลขที่มีการทดสอบ ถือว่าเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตอยู่พอสมควร อีกทั้งยังตัดโอกาสในการทำงานหลายประเภท ที่ทุกอย่างล้วนมีความเสี่ยงทั้งสิ้น ทำให้การทำงานมีสิทธิ์เลือกน้อยกว่า ไม่ว่าจะเป็น ทหาร ตำรวจ เนื่องจากกว่าการมองเห็นมีสีที่เพี้ยนไปจากเดิมมาก อีกทั้งยังไม่สามารถแยกสีออกจากกันได้ด้วย โดยจะพบมากในตาบอดสีที่มองเห็นเพี้ยนคือสีเขียว แดง ส้ม เหลือง ที่จะพบได้มากในปัจจุบัน ที่ต้องคอยสังเกตอาการว่ามีความผิดปกติหรือไม่ มีอาการที่สังเกตว่าเป็น โรคตาบอดสี อย่างไรบ้าง ไม่สามารถที่จะแยกสีออกมาจากที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน เกิดความสับสนที่เกิดขึ้นในการมองสีที่มันมีความผิดเพี้ยนไปจากเดิม มองเห็นสีเดิมเป็นสีอื่น คาดเดาได้หลายสีเลยในบางครั้ง […]