ตับวาย

ตับวาย

ตับวาย เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นการที่ในส่วนของตัวเนื้อเยื่อตับนั้นได้รับการเสียหายอย่างมาก เกิดขึ้นเป็นวงกว้างกับตับ ทำให้ไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้แล้ว ทั้งนี้มีสาเหตุส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการติดเชื้อ ทำให้ส่งผลต่อการทำงานของตับ ที่มีความผิดปกติไปจากเดิม แล้วทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆตามมา จนทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม โดยภาวะนี้จะมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 แบบด้วยกัน จากการที่เกิดขึ้นมาแบบเฉียบพลัน และแบบเรื้อรัง ทำให้ผู้ป่วยต้องทำการรักษาให้ไวที่สุด อาการและสาเหตุของ ตับวาย ในอาการที่เกิดขึ้นมา คล้ายกับว่าเป็นโรคตับทั่วไป เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ไม่อยากอาหาร ท้องเสีย อยู่ในภาวะดีซ่าน คันตามร่างกาย ขาดน้ำ ฝ่ามือแดง มีภาวะกระตุกขึ้นมาไม่ทันตั้งตัว […]

ตับวาย

ตับวาย เป็นภาวะที่เราต้องรู้เท่าทัน ไม่เช่นนั้นจะเกิดความอันตรายถึงชีวิต ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพอย่างมาก โดยทางการแพทย์กล่าวได้ว่าเป็นภาวะที่เนื้อเยื่อของตับนั้น เกิดความเสียหายอย่างมาก ที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างนั่นเอง จนทำให้ไม่สามารถที่จะกลับมาฟื้นฟูได้แบบเดิมแล้ว ส่วนมากแล้วจะเกิดจากการที่กินยาเกินขนาดมากจนเกินไป ส่งผลต่อการทำงานในอวัยวะต่างๆ โดยจะพบว่าแบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 ชนิดด้วยกัน โดยจะเป็นแบบเรื้อรัง และแบบเฉียบพลันนั่นเอง โดยในลักษณะทั้ง 2 แบบนี้จะเกิดแบบแสดงอาการให้เห็นทันที และสะสมมานานนั่นเอง มีความเสี่ยงถึงชีวิต ที่เราต้องการรักษาให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาในภายหลัง  อาการและสาเหตุของปัญหาภาวะ ตับวาย อาการที่เกิดขึ้นเราจะสังเกตได้จากการที่มีนตัวเหลือง มีเล็บเหลือง อาจจะเป็นดีซ่านได้ น้ำหนักลดลงแบบไม่ทราบสาเหตุ เกิดรอยช้ำได้ง่าย มีเลือดที่ถือว่าออกกันมาง่ายขึ้น […]